لوازمى که از طرف داماد خريدارى و قبل از تشکيل مجلس به خانهٔ عروس فرستاده مى‌شود عبارت هستند از:


يک آينه، يک جفت شمعدان يا لاله (اشخاص بى‌بضاعت به‌جاى شمعدان، چراغ نفتى تهيه مى‌کنند)، يک انگشتر، لباس سرعقد، يک جفت کفش براى عروس، دو جفت کفش براى مادر و خواهر عروس و چند خوانچه شيريني.


در روستاها علاوه بر لوازم فوق چند کله قند و چند بسته چاى و بيست قالب صابون و سه کيسه حنا و يک کيسه رنگ و چهار متر چلوار سفيد هم تهيه مى‌کنند. اين لوازم را صبح روز عقد در يک يا چند خوانچه گذاشته به خانهٔ عروس مى‌فرستند. خانوادهٔ عروس هم متقابلاً يک قواره فاستونى براى داماد و در صورت داشتن استطاعت يک قواره فاستونى براى پدر داماد و يک قواره پيراهن و يک جفت جوراب و يک روسرى يا چارقد براى مادر داماد در خوانچه‌ها مى‌گذارند و به خانهٔ داماد مى‌فرستند.