آب‌انبار گلشن

آب‌انبار شش بادگيرى

اين آب‌انبار در محله‌اى به همين نام در شهرستان يزد قرار دارد. اين بنا داراى دو ورودى (يکى در شمال و ديگرى در جنوب مخزن)، شش بادگير و مخزن بزرگى به حجم دو هزار متر مکعب است. اين آب‌انبار پنجاه و پنج پله دارد. ورودى آب‌انبار در قسمت جنوبى است و بين پله‌هاى بيست و پنجم و بيست و شش آن، از بالا يک هشتى با سنگ‌فرش آجرى قرار دارد و طاق آب‌انبار بعد از هشتى شروع مى‌شود. شير آن نيز در قسمت ورودى شمالى است. ورودى شمالى نسبت به مخزن شير، قرينهٔ ورودى جنوبى است. آب‌انبار داراى گنبد تخم‌مرغى شکل است. ارتفاع مخزن آب آن ۱۲/۶ متر و ارتفاع بادگيرها ده متر است.

آب‌انبار ميان‌راهى مسير چک‌چک

اين آب‌انبار مجاور نيايشگاه زرتشتيان يزد، در فاصلهٔ هفتاد و پنج کيلومترى شهر يزد قرار دارد. با توجه به نحوهٔ ساخت آن، مى‌توان گفت که اين بنا متعلق به دورهٔ قاجار است. آب‌انبار از نوع ميان‌راهى است و در مسير فرعى جادهٔ يزد-طبس قرار دارد. اين آب‌انبار از آجر و به شکل يک اتاق چهارگوش است و داراى يک ورودى با قوس هلالى است و در دو طرف ورودى آن، دو سکو براى نشستن قرار دارد. نقشهٔ مخزن آن مدوّر و داراى يک فضاى چهارگوش در جلو براى دسترسى به آب است.

آب‌انبار وزيرى

اين بنا در اواخر قرن هشتم ميلادى توسط سيد رکن‌الدين ثاني در محلهٔ مسجد جامع شهر يزد ساخته و داراى چهار بادگير است که آب را خنک مى‌کرده است. اين آب‌انبار داراى يک در قديمى و سى و هفت پله است.

آب‌انبار وقت و ساعت

اين آب‌انبار توسط خواجه شاه امير استرآبادي در محلهٔ وقت و ساعت شهر يزد ساخته شد. سنگ مرمر سردرِ بنا، تاريخى ۱۱۲۱ هـ.ق را نشان مى‌دهد. اين آب‌انبار داراى چهل و نه پله و چهار بادگير بر روى مخزن است.