اکثر وحشى‌گيرى‌ها در ايالت اوگاندا و غرب رود نيل به‌وقوع پيوسته است. مراکز عمده مسلمانان و مسيحيان در بوگاندا قرار داشته و اکثريت ساکنان غرب رود نيل (استان نيل غربى ) مسلمان هستند. در روزهاى اول انتخاب مجدد ابوته (در دومين دوره انتخابات ) وحشيگرى و خشونت در غرب رود نيل بسيار اتفاق افتاد. دليل آن اين بود که ?ايدى امين ? و بسيارى از فرماندهان ارتش وى اهل اين محل بودند. هزاران آواره اوگاندائى در سودان گزارشات مفصلى از بيرحمى‌هائى که در اين ناحيه به‌وقوع پيوسته ارائه داده‌اند. پس از انجام انتخابات در دسامبر ۱۹۸۰، حزب دموکراتيک که به‌طور عمده‌اى توسط ?بوگاندا? پشتيبانى مى‌شد، احساس کرد که به‌وسيلهٔ کنگره مردمى اوگاندا متعلق به ابوته فريب خورده است. نتيجه نهائى جدال اين بود که جبهه باگاندا زيرزمينى شد و ارتش مقاومت توسط ?يورى موسوينى ? را تشکيل مى‌دهد. از آن هنگام خشم ارتش اوگاندا متوجه اين جبهه شد.


بوگاندا که يک ايالت بسيار مشهور در اوگاندا به‌شمار مى‌رود از نظر تاريخى در چگونگى اتخاذ سياست‌هاى کشور بسيار مؤثر است. تا سال ۱۹۶۶ اين منطقه به همراه کاباک يک ايالت مجزاء را تشکيل مى‌داد. در حقيقت پس از استقلال جنوب مردم اوگاندا متعلق به ?ابوته و کاباکايکا? ائتلافى تشکيل دادند تا حزب دموکراتيک (بنديکيوکيوانکاه) را شکست دهد. در جريان اصطکاک ميان حزب مردمى اوگاندا و ?کاباکايکا ? فاش شد که ابوته در نابودى حزب دموکراتيک دست داشته است. اين شکاف سبب ابتکار پرشور مردم باگاندا براى استقبال از به قدرت رسيدن امين در سال ۱۹۷۱ شد؛ در حالى‌که ?ابوته ? کنفرانس غيرمتعهدها را در سنگاپور برگزار مى‌کرد. وقتى ايدى امين تصميم گرفت که با تمايل باگاندا براى احياء دوره ?کاباکايکا? و طبقهٔ ممتاز آن در امور داخلى مملکت تن در دهد در روابط ميان دو کشور اوگاندا و انگلستان اختلال ايجاد شد و سياستمداران باگاندا به تبعيديان در تانزانيا و ديگر کشورها پيوستند.