در تايلند با آنکه حکومت مشروطه سلطنتى برقرار شده و امور حکومت بدست دولت است لکن پادشاه مقام والائى در نزد مردم دارد و براى او تقدس قائل هستند و رهبران سياسى و فرماندهان ارتش و صاحبان صنايع و سرمايه همگى براى حفظ موقعيت خود در تکريم و بزرگداشت پادشاه کوتاهى نمى‌کنند.


دولت تايلند همان‌طور که در فوق تشريح شده است طبق قانون اساسى از طريق انتخابات و تأمين نظرات نيروهاى ارتش و تصويب پادشاه امور را اداره مى‌نمايد يکى از دلايل مطرح شدن ارتش و دخالت آن در امور ادارى کشور وضعيت بخصوصى است که تايلند در طى سنوات بعد از جنگ جهانى دوم با آن روبرو بوده است. در ايام بعد از جنگ و مسئله ويتنام و هندوچين و مقاصد و اهداف چين در منطقه مطرح بود و آمريکا بشدت در برابر اهداف چين ايستاده و در جنگ هندوچين درگير شده بود با کشورهاى مختلف آسياى جنوب شرقى از جمله تايلند روابط نزديک برقرار ساخته بود و مسئله هم‌مرزى از يک طرف و مسئله فعاليّت‌هاى نيروهاى کمونيست از طرف ديگر باعث شد که به ارتش نقش ويژه‌اى داده شود، و لذا زمينه براى دخالت ارتش در زندگى سياسى مملکت فراهم شد. امروزه نيز حفظ وحدت مملکت و مبارزه با نيروهاى کمونيست در صدر امور و حساسيت‌هاى دولتى قرار دارد. درخصوص اقليّت‌ها بايد گفت که تعداد آنان چندان مهم نيست که بتوانند نقش عمده‌اى ايفا کنند لکن اقليت ملايو چون در استان‌هاى محل زندگى خود اکثريت هستند و از اهميت ويژه‌اى برخوردار مى‌باشند و مدّت‌ها است که ذهن مقامات را به خود مشغول نموده‌اند.