روابط با کشورهاى جهان سوم

قطر معتقد به تحکيم روابط با کشورهاى اسلامى و جهان سوم و عرب بوده و در صدر کشورهايى قرار دارد که بخشى از درآمد ملى خود را به حمايت و کمک از کشورهاى جهان سوم اختصاص مى‌دهند. در سال ۱۹۹۰ اين کشور بدهى‌ها و سود ناشى از اعطاى وام‌هايى را که کشورهاى مصر، سوريه، کامرون، مالي، مراکش، تونس، موريناتي، سومالي، گينه و اوگاندا بايد به قطر پرداخت مى‌کردند، لغو نمود. اين کشور همچنين اقدام به اهداى برخى کمک‌هاى دوستانه جهت پروژه‌هاى عمرانى در کشورهاى خاورميانه نموده است.

روابط با سازمان‌هاى آزادى‌بخش

دولت قطر تا قبل از دهه ۹۰ همواره به صورتى علنى در کنار جنبش‌هاى آزاديبخش ايستاده و به عنوان مثال کليه اشکال تبعيض نژادى در جنوب آفريقا را محکوم مى‌کرد و قطر همچنين عضو دفتر عربى تحريم عليه اسرائيل، که مقر آن در سوريه است، مى‌باشد. اين کشور اقدام به حمايت‌هاى سياسى و تبليغاتى از فلسطينى‌ها و آشکار نمودن جنايات اسرائيل نسبت به حقوق آنان نموده است. ليکن پس از سال ۱۹۹۰ و راه افتادن مساله صلح اعراب و اسرائيل، به تدريج اقدام به تعديل مواضع خود در قبال اسرائيل نمود. به‌طورى‌که هم‌اکنون بخش عمده‌اى از مواضع منفى تبليغاتى و سياسى و حرکت‌هاى عملى آن عليه اسرائيل بايکوت شده و در جهت برقرارى روابط با اسرائيل گام بر مى‌دارد. در هر حال شيوه روابط و برخورد قطر با سازمان‌هاى آزادى‌بخش نيز با توجه به تحولات رخ داده در چند سال اخير در سطح بين‌الملل و عدم آرمان‌گرايى سياست‌هاى اين کشور، تغيير يافته و مى‌توان گفت که روابطى اينچنين بين قطر و اين گونه سازمان‌ها وجود ندارد.