روابط اقتصادى بين ايران و هلند، اندکى قبل از روابط سياسى بين دو کشور آغاز شد. گرچه هلنديان از نيمه دوم قرن ۱۶ ميلادى تجارت با شرق را آغاز کردند، اما تماس‌هاى مستقيم با ايران از اوايل قرن هفدهم ميلادى برقرار شد. يعنى زمانى که جمهورى مستقلى از سرزمين‌هاى پست ساحلى درياى شمال (هلند، بلژيک، لوکزامبورگ کنوني) تحت عنوان ايالات‌متحد تشکيل شد. اين ايالات، درپى گسترش دامنه بازرگانى خود تا اقصى‌ نقاط دنيا برآمدند.


روابط فرهنگى غيررسمى ايران و هلند را مى‌توان از دوران شاه‌عباس اول صفوى دانست. در آن هنگام، پس از آنکه هلنديان امتيازاتى را از طريق کمپانى هند شرقى هلند در بندرعباس براى خود دست‌وپا کردند و از آنجا که ايرانيان به هلندى‌ها و هنر نقاشى آنان در آن زمان توجهى خاص داشتند، جان‌ فن هاسلت (Jan Van Hasselet) نقاش هلندى به ايران آمد و ساليانى را در دربار شاه‌عباس صفوى سپرى کرد.