همچنين اين کشور خود را با ويتنام توسعه بخشيده و در اين راستا رئيس جمهور ويتنام آقاى لى‌دوک‌آن (Le Duc Anh) يک ديدار سه روزه از اين کشور به‌عمل آورد و دو طرف بر تحکيم روابط دو جانبه و حفظ موازنه در منطقه تأکيد نمودند. دولت لائوس در راستاى همکارى و هماهنگى با کشورهاى همسايه خود مانند، ويتنام، چين و تايلند در سال ۱۹۹۳ در دو اجلاس مهم بانک توسعه آسيائى در خصوص تنظيم مقدمات پروژه‌هاى مرزى و جاده‌هاى اصلى منطقه‌اى شرکت جست. اين کشور در آوريل سال ۱۹۹۳ با دو کشور ويتنام و تايلند در زمينه احداث يک جاده ارتباطى از طريق لائوس و از شمال شرقى تايلند و ويتنام موافقت نمود. پس از اين موافقت‌نامه، لائوس با سه کشور، چين، تايلند و برمه در خصوص احداث ۶ جاده کمربندى در منطقه مثلث طلائى و احداث يک خط راه‌آهن از استان يونان چين به تايلند و پاک‌سازى و لايروبى رود مکونگ به يک توافق جامع دست يافتند.