اقدام لائوس در پيوستن به آسه‌آن و قصد اين کشور براى توسعه روابط سياسى و اقتصادى خود با کشورهاى غير کمونيست منطقه‌ جنوب شرقى آسيا حاکى از اين است که اين کشور محاط در خشکى درصد تغيير سياست‌هاى خود با توجه به تغييرات اخير روابط بين‌المللى و پايان جنگ سرد مى‌باشد.


بعد از تشکيل پنجمين کنگره حزب کمونيست لائوس سياست خارجى را معطوف کشورهاى آسه‌آن با افزايش حضور ديپلماتيک خود نمود.


به‌طور کلى سياست خارجى لائوس وارد مرحله جديدى شده است، که برمبناى آن امور اقتصادى حول کشورهاى آسه‌آن دور مى‌زند در عين حالى که روابط با چين و ويتنام براى تقويت کنترل حزب و رابطه ايدئولوژيک همچنان محکم و استوار باقى‌مانده است.


البته تايلند با استفاده از اهرم اقتصادى درصد نفوذ در لائوس و جايگزين کردن خود به جاى ويتنام مى‌باشد در همين راستا چندى پيش سنگ بناى بر روى رودخانه مکونگ واقع در مرز دو کشور لائوس و تايلند که هزينه آن توسط استراليا تأمين شد، توسط نخست‌ وزير دو کشور و نماينده استراليا بنا نهاده شد. اين پل حجم روابط تجارى بين دو کشور را به‌طور چشمگيرى افزايش مى‌دهد.


در ۲۳ جولاى ۱۹۹۷ لائوس به عضويت کامل آسه‌آن درآمده است.