از سال ۱۹۵۵ ميلادى که قواى متفقين خاک اتريش را ترک کردند، اين کشور با اتخاذ سياست بى‌طرفى کامل، با همه کشورهاى جهان، چه در بلوک شرق و غرب و يا در جهان سوم، روابط سياسى برقرار نموده است. در اين روابط اتريش منافع سياسى را دنبال نمى‌کند بلکه با اتخاذ سياست معقول و منطقى به دنبال به‌دست آوردن بازار فروش براى کالاهاى خود مى‌باشد. در اين راستا، با توجه به قدمت و سابقه طولانى خود در جهان، با برخى از اين کشورها در آسيا و اروپا، آفريقا و آمريکاى لاتين سوابق ممتد و تاريخى داشته است.