بانک ملى اتريش وظيفه چاپ و نشر اسکناس و کنترل سيستم بانکى اتريش را به عهده دارد. از اين رو نقش بانک مرکزى را نيز ايفاء نموده و در کنترل وضعيّت اقتصادى به‌ويژه تورم مسؤول است. از نوزدهم مارس ۱۹۷۳ پول اتريش به عنوان يک پول بين‌المللى پذيرفته شد. واحد پول اتريش شلينگ است که به ۱۰۰ گروشن تقسيم مى‌شود. در حال حاضر سکه‌هاى ۲، ۵، ۱۰ و ۵۰ گروشن و همچنين سکه‌هاى ۱، ۵، ۱۰، ۲۰، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۵۰۰ شلينگى در جريان است. بانک ملّى اتريش اسکناس‌هائى به اسکناس ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ شلينگى چاپ نموده است.
جدول نرخ برابرى شلينگ اتريش و دلار آمريکا در سال‌هاى ۱۹۸۱، ۱۹۸۵ و ۱۹۸۹ ميلادى

شرح ۱۹۸۱ ۱۹۸۵ ۱۹۸۹
دلار = شلينگ ۱۵،۹۲۷ ۲۰،۶۹۰ ۱،۳۲۳