به‌طور کلى، راکت تنيس روى ميز از سه قسمت تشکيل مى‌شود: چوب، ابر (اسفنج) و لاستيک. راکتى که داراى اين سه قسمت باشد به آن راکت اسفنجى مى‌گويند. (شکل زير) و چنانچه راکتى فاقد لايهٔ ميانى (ابر) باشد، راکت تخته‌اى ناميده مى‌شود. شکل زير.


چوب راکت

چوب راکت (Blade): چوب راکت، از لايه‌هاى مختلف تشکيل شده که تعداد آنها معمولاً از ۱ تا ۷ لايه مى‌باشد. بهتر است از چوب راکتى که داراى لايه‌هاى فرد است (يعنى ۱ـ۳ـ۵ و يا ۷ لايه) استفاده کنيد. (شکل‌هاى زير) حداقل ۸۵% از ضخامت چوب يا تيغهٔ راکت بايد از چوب طبيعى باشد.در برخى از چوب‌ها لايه‌اى از فيبر کربن يا فيبر شيشه‌اى براى ازدياد جهش توپ در داخل تيغه مورد استفاده قرار مى‌گيرد.وزن چوب راکت در راکت‌هاى توليد کشور چين، که هنوز هم فراوان استفاده مى‌شود، بين ۷۵ تا ۱۵۰ گرم است، اما امروزه چوب راکت‌هاى توليد ساير کشورها وزنى بين ۷۵ تا ۹۵ گرم دارند.

راکت چوب سبک

راکت چوب سبک: راکت چوب سبک بين ۷۵ تا ۸۰ گرم وزن دارد و براى بازيکنان دفاعى مناسب است، زيرا در اثر وارد آوردن ضربه با آن، توپ با سرعت کمى جهش مى‌کند.

راکت چوب متوسط

راکت چوب متوسط بين ۸۰ تا ۸۵ گرم وزن دارد و براى بازيکنان کنترلى (يعنى بازيکنانى که هم حمله مى‌زنند و هم دفاع مى‌کنند و بازى آنها از سرعت متوسطى برخودار است) مناسب مى‌باشد و در اثر وارد آوردن ضربه با آن، توپ جهش متوسطى دارد.

راکت چوب سنگين

راکت چوب سنگين داراى وزنى بين ۸۵ تا ۹۵ گرم است و براى بازيکنانى که شيوه‌ٔ بازى آنها حمله‌اى است مناسب مى‌باشد؛ در اثر وارد آوردنِ ضربه با اين راکت، توپ سرعت و جهش زياد خواهد داشت.


نوع دسته‌ٔ راکت‌ها نيز با يکديگر متفاوت است. بازيکنان با توجه به شيوه‌ٔ راکت‌گيرى و عادت خود دستهٔ مناسب را انتخاب و استفاده مى‌نمايند. البته شکل و اندازهٔ راکت‌هائى که براى شيوه‌ٔ راکت‌گيرى قلمى (Penholder) ساخته مى‌شود با راکت‌هاى معمولى (شيوه‌ٔ دست دادن = Shake hand) متفاوت است.


معمولاً بين وزن و سرعت چوب، رابطهٔ مستقيمى وجود دارد. هر چه وزن چوب راکت زياد باشد سرعت راکت نيز بيشتر مى‌شود. چوب‌هائى که با لايه‌اى از فيبر کربن و فيبر شيشه ساخته شده‌اند داراى سرعت و ضربهٔ بيشترى هستند. قوانين مربوط به چوب راکت در کتاب ”قوانين و مقررات و جزوات فنى فدراسيون بين‌المللى تنيس روى ميز“ به تفصيل آمده است.