آفتاب
گونه‌های متعدد دایناسورها
http://www.dinosauria.com