آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.dinosauria.com
عنوان فارسى گونه‌های متعدد دایناسورها
توضيحات این سایت به ارائه‌ی اطلاعات وسیع و گسترده‌ای درخصوص گونه‌های متعدد دایناسورها می‌پردازد. این اطلاعات به دو صورت حرفه‌ای و ساده نوشته شده که هر یک از دانشمندان و یا افراد عادی می‌توانند به مطالعه‌ی آنها بپردازند. در این سایت گونه‌های متعدد این جانداران و مبحث دیرینه‌شناسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. هم‌چنین به معرفی مجلات و سایت‌های مربوطه و تصاویر مربوط به این جانداران نیز می‌پردازد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader