شرايط درخواست‌کننده

۱. دانشجو، دستيار يا عضو هيئت علمى رشته‌هاى علوم پزشکى از يکى از دانشگاه‌هاى علوم پزشکى تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى


۲. کتابخانه‌هاى دانشکده‌هاى پزشکي، بيمارستان‌ها و مؤسسات درمانى


۳. مؤسسات و مراکز آموزشى يا پژوهشى در زمينهٔ علوم پزشکى


۴. دانشگاه‌هاى علوم پزشکى سراسر کشور

مدارک مورد نياز

۱. مدرک دال بر اين که متقاضى دانشجو، دستيار يا عضو هيئت علمى علوم پزشکى است.


۲. درخواست کتبى و رسمى براى بيمارستان‌ها و کتابخانه‌ها و مؤسسات آموزشى پژوهشى پزشکى


۳. معرفى‌نامهٔ رسمى دانشگاه/دانشکدهٔ علوم پزشکى براى نمايندهٔ دانشگاه

محل مراجعه

تهران: بلوار کشاورز، خيابان حجاب، ساختمان وزارت، طبقهٔ همکف


استان‌ها و شهرستان‌ها: اکثر دانشگاه‌هاى علوم پزشکى شهرستان‌ها در ساختمان مرکزى خود داراى واحد فروش کتب مرتبط با واحد مرکزى تهران هستند.

محل مراجعه براى طرح اعتراض يا شکايت

تهران:

۱. دفتر مديريت واحد توزيع و فروش کتب علوم پزشکى


۲. دفتر اطلاع‌رسانى و کتب و نشريات واقع در معاونت پژوهشى وزارتخانه


۳. دفتر معاون پژوهشى وزارتخانه

استان‌ها و شهرستان‌ها

دفتر معاونت پژوهشى دانشگاه علوم پزشکى مربوط