ویژگی‌ها و خصوصیات‌ كلی

دست‌ و دلباز، سخاوتمند، بلند نظر، مهربان‌، رئوف‌ و دلسوز خلاق‌، مشتاق‌ و پر شور و شوق‌ روشنفكر، فهمیده‌، حراف‌، گرم‌، سرحال‌ و گشاده‌رو صدیق‌، باوفا، قابل‌‌اعتماد، با‌وجدان‌، اصیل‌ و با‌محبت‌.

جنبه‌ منفی شخصیت

متكبر، خودبین‌، خودپسند و ضعیف‌ نواز، مستبد، ریاست‌‌طلب‌ و فضول،‌ متعصب‌، كم‌ تحمل‌، خودكامه‌ و ناشكیبا.

توضیحات عمومی

متولدین‌ مرداد ماه‌ سلطه‌ جوترین‌، مقتدرترین‌، خلاق‌ترین‌ و به‌ طور خود‌انگیخته ‌برون‌‌گراترین‌ و سرزنده‌ترین‌ شخصیت‌ را در منطقه‌‌‌البروج‌ دارا هستند. آنها در میان ‌انسان‌ها بلند‌همت‌ترین‌، گشاده‌ دست‌ترین‌، با نفوذترین‌ محسوب‌ می‌شوند، درست ‌مثل‌ شیر كه‌ سلطان‌ جنگل‌ است‌. آنها جاه‌‌طلب‌، شجاع‌، متهور، سلطه‌جو، با اراده‌قوی‌، مثبت‌، مستقل‌ و با‌اعتماد به‌ نفس‌ هستند، در حقیقت‌ در قاموس‌ آنها لغتی‌ به‌ نام ‌شك‌ و تردید وجود ندارد و بسیار خویشتن‌‌دار هستند. آنها ذاتاً رهبر آفریده‌ شده‌اند و برای‌ رسیدن‌ به‌ بهترین‌ها از هیچ‌ كوششی‌ فرو‌گذار نمی‌كنند. هنگامی‌ كه‌ در موقعیتی ‌قرار می‌گیرند كه‌ باید دستور دهند و حكم‌ برانند، بی‌اندازه‌ خوشحال‌ و مثمرثمر می‌شوند و نسبت‌ به‌ زیر دستانشان‌ مؤدب‌، با‌ملاحظه‌ و صادق‌ هستند. آنها افرادی ‌بی‌پیرایه‌ و ساده‌ هستند و دقیقاً می‌دانند چه‌ می‌خواهند و تمام‌ انرژی‌، خلاقیت‌ و اراده‌ خود را به‌ كار می‌گیرند تا به‌ آن‌ برسند. البته‌ اطمینان‌ دارند كه‌ به‌ هر چه ‌می‌خواهند می‌رسند. آنها به‌ طرف‌ مقابل‌ خود می‌فهمانند كه‌ با یك‌ شیر طرفند. متولدین‌ مرداد ماه‌ در هر زمینه‌ای‌ ابتدا خوب‌ فكر می‌كنند و جوانب‌ آن‌ را می‌سنجند، سپس‌ با دل‌ و جرأت‌ به‌ اجرای‌ نقشه‌هایشان‌ می‌پردازند و گاهی‌ كمال‌‌گرائی‌ آنها پیروانشان‌ را مرعوب‌ می‌كند. سنگدلی‌، بی‌رحمی‌، خشونت‌ و توانائی‌ آنها برای ‌پیشروی‌ گاهی‌ اطرافیانشان‌ را می‌ترسانند. اگر با شكست‌ مواجه‌ شوند، به‌ راحتی‌ آن‌را می‌پذیرند و در ناملایمات‌ و سختی‌ها خود را نمی‌بازند. البته‌ آنها از توانائی‌ها و قدرتشان‌ در راه‌های‌ مثبت‌ و پر‌فایده‌ بهره‌ می‌گیرند و شدیداً كمال‌‌جو و خیر هستند. آنها از استعدادی‌ بالا برخوردارند و به‌ شدت‌ فلسفی‌ و مذهبی‌ هستند. متولدین‌ مردادماه‌ را به‌ عنوان‌ شیرهای‌ صنایع‌ و در صف‌ مقدم‌ و پیشگام‌ تكنولوژی‌ محسوب ‌می‌كنند.


البته‌ در میان‌ متولدین‌ مرداد ماه‌، افرادی‌ مشاهده‌ شده‌ كه‌ شدیداً متكبر، خودپسند،خودرأی‌، عجول‌، شتابزده‌ و اهل‌ پز دادن‌ هستند. آنها هنگامی‌ كه‌ با رقیبی‌ مواجه‌ می‌شوند، از هر گونه‌ كلك‌، دروغ‌ و حیله‌گری‌ استفاده‌ می‌كنند تا او را از میدان‌ به‌ درنمایند و در حقیقت‌ او را بدنام‌ كنند. آنها می‌توانند خودمحور، خودخواه‌، حریص‌، طماع‌، چاپلوس‌، چاخان‌، فخر فروش‌، خودنما، گنده‌گو، لاف‌‌زن‌، متكبر، سلطه‌‌جو،خودپسند و افاده‌ای‌ باشند و تحمل‌ ندارند كه‌ تحقیر شوند و كارهای‌ پست‌ را كسر شأن‌ خود می‌دانند و گهگاهی‌ به‌ زیر دستان‌ خود با دیده‌ تحقیر می‌نگرند. آنها برای‌اجرای‌ طرح‌های‌ بلند پروازانه‌، پر زرق‌ و برق‌، خودنمایانه‌ و عظیم‌ تمام‌ جزئیات‌ را در نظر می‌گیرند. آنها به‌ هیچ‌ وجه‌ حاضر نیستند قرض‌ دهند یا قرض‌ بگیرند، مگر آنكه‌ شرایط آن‌ را ایجاب‌ نماید. آنها عشق‌ شدیدی‌ به‌ رفاه‌، تجمل‌، تفنن‌ و قدرت‌ دارندو در روابط احساسی‌ و عاطفی‌ افراطی‌ عمل‌ می‌كنند، تا حدی‌ كه‌ گاهی‌ اوقات‌ هیچ‌كس‌ حاضر نیست‌ آنها را به‌ عنوان‌ دوست‌ یا خویشاوند تلقی‌ كند. آنها گاهی‌ اوقات ‌آن‌ چنان‌ شتابزده‌ و غیرقابل‌ كنترل‌ می‌شوند كه‌ حقیقتاً مهارشان‌ غیرقابل‌ ممكن ‌می‌شود. ولی‌ خوشبختانه‌ آنقدر مغرورند كه‌ معمولاً قبل‌ از سقوط و تباهی‌ به‌ خودمی‌آیند. آنها افرادی‌ منضبط، مرتب‌ و دقیق‌ هستند و معمولاً عیوب‌، عادات‌ بد و نقطه‌ضعف‌‌هایشان‌ اندك‌ به‌ شمار می‌آیند. در حقیقت‌ آنها توسط یك‌ خرد و دانش‌ درونی ‌هدایت‌ می‌شوند و به‌ حالت‌ تعادل‌ در می‌آیند.


در زمینه‌ كاری‌، آنها در هر شغلی‌ كه‌ احتمال‌ ارتقاء و پیشرفت‌ وجود داشته‌ باشد، موفقند. آنها سیاستمدارانی‌ قدرتمند از آب‌ در می‌آیند و مایلند كه‌ از موقعیتی‌ قوی‌ برخوردار باشند. در زمینه‌ تجارت‌ می‌توانند در صدر قرار گیرند و مدیران‌، ناظران‌ وسازمان‌ دهنده‌های‌ فوق‌‌العاده‌ای‌ محسوب‌ می‌شوند و اغلب‌ مقدمات‌ كار را برای ‌پروژه‌های‌ جدید مطرح‌ می‌كنند. اگر هم‌ در مقام‌ صنعتگر یا كارگر فنی‌ در جامعه ‌مشغول‌ به‌ كار باشند، همیشه‌ خواهان‌ رئیس‌‌شدن‌ هستند، چون‌ كارهای‌ یدی‌ رادوست‌ ندارند و ترجیح‌ می‌دهند كه‌ آن‌ را به‌ عهده‌ دیگران‌ بگذارند، زیرا ذاتاً بلندپرواز و جاه‌ طلب‌ زاده‌ شده‌اند. در زمینه‌ هنر، آنها می‌توانند ستاره‌های‌ صحنه‌ یا پرده ‌نمایش‌ شوند. در زمینه‌ موسیقی‌ می‌توانند به‌ عنوان‌ رهبر اركستر، موسیقی‌‌دانان‌ بزرگ‌و نقاشانی‌ مطرح‌ شوند. در كل‌ تمام‌ كارها و القاب‌ پر زرق‌ و برق‌ و بزرگ‌ برایشان‌جالب‌ است‌. زن‌های‌ متولد مرداد ماه‌ به‌ طرز خارق‌‌العاده‌ای‌ در خدمات‌ بهزیستی‌، رفاهی‌ و اجتماعی‌ خوب‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌كنند.


متولدین‌ مرداد ماه‌ در روابط و مناسباتشان‌ با دیگران‌ باز، بی‌پرده‌، صادق‌، بی‌غل‌ وغش‌، بی‌ریا، شریف‌، اصیل‌، ساده‌‌دل‌، خوش‌‌بین‌، برون‌‌گرا، اجتماعی‌، خونگرم‌،خوش‌‌خیال‌، خودجوش‌، مهربان‌، رئوف‌، دلسوز، رك‌، بی‌رو دربایستی‌ و صریح ‌هستند و هرگز در محبت‌ كردن‌ كم‌ نمی‌آورند. ولی‌ اگر از بابت‌ اشخاصی‌ كه‌ به‌ آنها اعتماد دارند، مأیوس‌ شوند، حقیقتاً سرخورده‌ و پریشان‌ می‌شوند. آنها نمی‌توانند به‌راحتی‌ روی‌ اطرافیانشان‌ قضاوت‌ كنند و اعتقاد و ایمانی‌ بیش‌ از حد و افراطی‌ به‌ پیروانشان‌ دارند. آنها به‌ سرعت‌ علاقه‌مند می‌شوند ولی‌ متأسفانه‌ وفاداری‌ برایشان‌ كاری‌ دشوار است‌. ممكن‌ است‌ با این‌ حال‌ اگر عشق‌ و علاقه‌ به‌ همسر در آنها به‌ طول ‌بینجامد، صادق‌، بلندنظر و بخشنده‌ می‌شوند. به‌ جرأت‌ می‌توان‌ گفت‌ آنها خواستار خدمتگزاری‌ و كمك‌ هستند ولی‌ در ارایه‌ آن‌ ناتوانند.

بیماری‌های احتمالی

صورت‌ فلكی‌ اسد بر كمر، ساعدها، مچ‌ دست‌، ستون‌ فقرات‌ و قلب‌ حكومت‌ می‌كند. در نتیجه‌ متولدین‌ مرداد ماه‌ در معرض‌ ابتلاء به‌ بیماری‌ها و ناخوشی‌های‌ متعدد و بی‌شماری‌ هستند، مثل‌: كمردرد، ناراحتی‌ و عفونت‌ ریه‌، دردهای‌ مربوط به‌ ستون‌ فقرات‌ و تیره‌ پشت‌، مشكلات‌ قلبی‌ و خونی‌، درد در پهلوها و دنده‌ها، تشنج‌، تب‌های‌ شدیدو در قدیم‌ آنها بیشتر به‌ طاعون‌، یرقان‌ و برخی‌ عفونت‌های‌ چشمی‌ و بیماری‌های‌ همه‌گیر مبتلا می‌شدند.

علاقمندی‌ها

كارهای‌ مخاطره‌آمیز و خطرناك‌، زندگی‌ پر ریخت‌ و پاش‌، مراسم‌ و مهمانی‌های‌ باشكوه‌، بچه‌ها، نمایش‌ و تئاتر.

بیزاری‌ها

انجام‌ كارهای‌ یكنواخت‌ و خالی‌ از هیجان‌ و عادی‌، افراد خودخواه‌، كینه‌توز و تنگ‌ نظر، خست‌ و ناخن‌‌خشكی‌، امور رذیلانه‌ و حقیر.

مشكلات‌ احتمالی

هر كسی ویژگی‌ها و خصوصیات‌ منحصر به‌ فردی دارد و زمانی كه‌ این‌ خصلت‌ها سركوب‌ و یا فرو‌خورده‌ شوند، یا برآورده‌ نشوند، باعث‌ بروز مشكلاتی می‌شوند. توصیه‌ ما این‌ است‌ كه‌ این‌ پیشنهادات‌ را به‌ كار ببندید و از مواجهه‌‌شدن با نتایج‌ عالی آن شگفت‌زده‌ شوید:


ـ هنگامی‌ كه‌ اوضاع‌ بر وفق‌ مرادتان‌ پیش‌ نمی‌رود، با دیگران‌ بد رفتاری‌ می‌كنید. این‌ نوع‌ واكنش‌ دلیل‌ اصلی‌ تمام‌ اختلافات‌ و ناسازگاری‌های‌ مربوط به ‌زندگی‌ مشترك‌ شما محسوب‌ می‌شود.


ـ شما نباید هرگز تصور كنید كه‌ به‌ تمام‌ توقعات‌ و خواسته‌های‌ خود می‌رسید و تمام‌ انرژی‌ و قوای‌ خود را در جهت‌ رسیدن‌ به‌ آنها بكار ببندید، در عوض‌ بهترست ‌در حد توانائی‌ خودتان‌ و با رعایت‌ اعتدال‌ در جهت‌ خواسته‌ها و تمایلاتتان‌ پیش ‌بروید. با پیروی‌ از این‌ قاعده‌ درمی‌یابید كه‌ خانه‌ای‌ آرام‌، شاد و در صلح‌ و صفاخواهید داشت‌ و اختلافاتتان‌ به‌ حداقل‌ می‌رسند.


ـ گاهی‌ اوقات‌ متأسفانه‌ شما بزرگترین‌ دشمن‌ خودتان‌ می‌شوید، به‌ خصوص‌وقتی‌ كه‌ در تلاش‌ برای‌ جلب‌ توجه‌ و تحت‌ تأثیر قرار دادن‌ دیگران‌ هستید، به‌ این‌ترتیب‌ آنها نه‌ تنها جذبتان‌ نمی‌شوند، بلكه‌ از شما روی‌ بر می‌گردانند.


ـ اولین‌ اقدام‌ متوقف‌ ساختن‌ سعی‌ و تلاش‌ زیاد برای‌ جلب‌ توجه‌ است‌، بهتراست‌ به‌ مردم‌ فرصت‌ بدهید كه‌ شما را بشناسند. ابتدا باید دریابید چه‌ چیزهایی‌ شمارا تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد، تا بتوانید راحت‌تر دیگران‌ را تحت‌ تأثیر قرار دهید.


ـ گاهی‌ اوقات‌ آن‌ چنان‌ خودخواه‌، خودبین‌، لاف‌ زن‌، خودپرست‌ می‌شوید و منم‌ منم‌ می‌زنید كه‌ اطرافیانتان‌ احساس‌ كوچكی‌ و حقارت‌ می‌كنند. بنابراین‌ از شما دوری‌ می‌گزینند.


ـ یك‌ مردادی‌ روشنفكر ذاتاً برای‌ خود ارزش‌ زیادی‌ قایل‌ است‌ و خود راشخص‌ بزرگ‌ و مهمی‌ می‌پندارد، اگر این‌ حالت‌ از كنترل‌ خارج‌ شود و به‌ افراط كشیده‌ شود، موجبات‌ نفرت‌ و بیزاری‌ را فراهم‌ می‌آورد. پس‌ بهتر است‌ یاد بگیرید كه ‌به‌ افراد بالا دست‌ و مهم‌تر از خودتان‌ نیز بها دهید تا به‌ شما بها دهند.


ـ از آنجائی‌ كه‌ به‌ كرات‌ در معاملات‌ ریسك‌ می‌كنید و غیر‌عاقلانه‌ پول‌ هدر می‌دهید، به‌ خانواده‌تان‌ ضرر می‌زنید و رفاه‌ و آسایش‌ آنها را نیز به‌ خطر می‌اندازید.


ـ لازم‌ است‌ كه‌ قبل‌ از هر‌گونه‌ سرمایه‌گذای‌ خوب‌ تحقیق‌ كنید و جوانب‌ كاررا بسنجید و قبل‌ از آن‌ كه‌ حتی‌ یك‌ ریال‌ خرج‌ نمائید، با همسرتان‌ مشورت‌ و تبادل‌نظر كنید تا او هم‌ به‌ مشكلات‌ احتمالی‌ آن‌ آگاه‌ شود.

سیاره‌ حاكم‌ بر شما (خورشید) است

خورشید منبع‌ انرژی‌ و حیات‌ روی‌ كره‌ زمین‌ محسوب‌ می‌شود و حدود ۱۵۰ میلیون‌ كیلومتر دورتر از ما قرار دارد. خورشید حدود ۳۰۰۰۰۰ مرتبه‌ سنگین‌تر از زمین‌است‌ و اطراف‌ محور خود را در حدود ۲۷ روز طی‌ می‌كند.

حقایق‌ جالب‌ و شگفت‌انگیز دیگری راجع‌ به‌ ماه‌ تولد

شیرهای‌ نر شكارگران‌ خوبی‌ به‌ شمار نمی‌آیند، در حقیقت‌ این‌ وظیفه‌ اصلی‌ شیرهای ‌ماده‌ محسوب‌ می‌شود. نرها طعمه‌ خود را به‌ سمت‌ مخفی‌‌گاه‌های‌ خود هدایت ‌می‌كنند و قبل‌ از ماده‌ها به‌ خوردن‌ سهم‌ خود مشغول‌ می‌شوند. شكار شب‌ها یا درمواقع‌ سردتر روز رخ‌ می‌دهد و ساعات‌ گرم‌ به‌ استراحت‌ در سایه‌ اختصاص‌ داده‌می‌شود. یال‌ فقط پشت‌ شیرهای‌ نر رشد می‌كند كه‌ این‌ امر می‌تواند یک سال‌ نیز به ‌طول‌ بیانجامد.

رنگ محبوب و سنگ خوش یمن

۱. رنگ‌ محبوب‌ و خوش‌ یمن‌ متولدین‌ مرداد ماه‌ (طلائی) است‌.


۲. سنگ‌ خوش‌ یمن‌ برای‌ متولدین‌ مرداد ماه‌ یاقوت‌ قرمز سیر است‌، كه‌ به‌ عنوان‌سنگی‌ اشرافی‌ و با شكوه‌ شناخته‌ شده‌ است‌. این‌ سنگ‌ می‌تواند در مواقع‌ برخورد، درگیری‌، نزاع‌، مناقشه‌ و كشمكش‌ موفقیت‌ را از آن‌ متولدین‌ مرداد ماه‌ سازد. این‌سنگ‌ ملاطفت‌ و ملایمت‌ را افزایش‌ داده‌ و از خشونت‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ می‌آورد. این‌سنگ‌ بهترین‌ محافظ و سپر بلا برای‌ آنها محسوب‌ می‌شود و آنها را از آسیب‌ها و گزندهای‌ احتمالی‌ جسمانی‌ به‌ دور نگه‌ می‌دارد. در نهایت‌ شخص‌ را به‌ سعادت‌ وخوشبختی‌ می‌رساند.

نام‌ افراد مشهوری كه‌ در ماه‌ مرداد متولد شده‌اند

۱. ناپلئون‌ بناپارت‌ (۲۵ مرداد ۱۷۶۹)

۲. جورج‌ برنارد شاو (۵ مرداد ۱۸۵۶)

۳. مائو (۲۷ مرداد ۱۸۹۳)