نمايشگاه‌هاى بين‌المللى پل ارتباطى بين بازرگانان، کارشناسان صنعت‌گران و محققين کشورهاى گوناگون مى‌باشند.


نمايشگاه‌هاى بين‌المللى تنها براى نمايش کالاها و انجام مذاکرات تجارى پيرامون آنها برگزار نمى‌شوند، بلکه اطلاعات گوناگون در زمينه قيمت‌هاى رقابتى در سطح جهاني، آخرين استانداردهاى کيفي، آخرين پيشرفت‌هاى صنعتي، دستاوردهاى پژوهش علمى و ايده‌هاى اقتصادى - تکنولوژى نيز در خلال برگزارى نمايشگاه‌ها مورد تبادل قرار مى‌گيرند.


به وجود آوردن زمينه مساعد جهت انجام ملاقات‌هاى سياسى و اقتصادى بين بلندپايگان کشورها، جهت ايجاد حسن تفاهم ميان آنها، بيانگر بعد ديگرى از فلسفه وجودى نمايشگاه‌هاى بين‌المللى مى‌باشد، تا جائى که امروزه نمايشگاه‌هاى بين‌المللى به‌صورت يکى از کارآمدترين ابزارها جهت گسترش و تعميق مناسبات سياسي، فرهنگى درآمده‌اند.


به‌طور کلى کشورها و يا شرکت‌ها با برگزارى و يا شرکت در نمايشگاه‌ها اهداف عمومى نسبتاً مشابهى را دنبال مى‌کنند. على‌اى‌حال هر کشور و يا شرکتى درکنار اهداف عمومي، اهداف خاص خود را نيز مدنظر دارد، که اين اهداف بايد کاملاً روشن تبيين شده، منطقي، قابل دسترس و کمى و اقتصادى باشند.


”اگر هدف اصلى شما فروش کالا است، بهتر است در نمايشگاه‌هاى تخصصى شرکت کنيد و يا خود به برگزارى يک نمايشگاه اختصاصى اقدام نمائيد. براى اهداف بلندمدت و نفوذ در بازارهاى جديد و همچنين يافتن نماينده تجاري، شرکت در نمايشگاه‌هاى عمومى و بين‌المللى که همه ساله در کشورهاى مختلف برگزار مى‌شود، راه متداول و خوبى است.


شما با مراجعه به منابع مخصوص راهنماى نمايشگاه‌هاى جهانى به راحتى مى‌توانيد نمايشگاه مناسب هدف خود را پيدا کنيد. بهترين مرجع براى اين منظور کتاب معروف ”M&A“ مى‌باشد که همه ساله در آلمان چاپ مى‌شود و حاوى فهرست کامل نمايشگاه‌هاى مختلف در جهان و تاريخ‌هاى برگزارى آنها است.“


در کشور ما، شرکت در نمايشگاه‌هاى بين‌اللمى داخلى و خارجى گاه جنبه فرمايشى و تشريفاتى دارند. شرکت‌هاى بسيارى صرفاً جهت اجراء دستور سازمان فراگير خود بدون هدف و برنامه مشخصى در نمايشگاه شرکت مى‌کنند و کالاهائى را به نمايش مى‌گذارند که به لحاظ مشکلات موجود قادر به توليد و عرضه آن نيستند و يا با غرفه‌اى بى‌روح و غرفه‌دارى بى‌علاقه، خود به اعتبار شرکت و کشورشان لطمه وارد مى‌آورند. اين‌گونه شرکت‌ها پس از شرکت در نمايشگاه نيز هيچ‌گاه اين سؤال را مطرح نمى‌سازد که با تحمل اين همه هزينه، وقت و نيرو، بازدهى شرکت‌هاى آنها در نمايشگاه چه بوده است، زيرا به دليل فقدان اهداف مدون، مقياسى براى سنجش و ارزيابى عمل‌کرد خود ندارند.


در هر حال در نمايشگاه بين‌المللى تهران سعى مى‌شود ضمن گسترش مبادلات خارجى و عقد قراردادهاى بازرگانى جديد، بازارهاى صادراتى و فروش داخلى توسعه يافته و با شرکاى تجارى جديد پيوند حاصل شود.


همچنين آشنائى مردم و متخصصين ما با تکنولوژى‌هاى مدرن و تکنيک‌هاى جديد در سطح جهانى بالا بردن سطح کمى و کيفى توليد و آشنا ساختن کشورهاى مختلف با امکانات و استعدادهاى توليدى ايران، انگيزه ديگر برگزارى نمايشگاه بين‌المللى تهران به شمار مى‌آيد.


صرف‌نظر از جنبه‌هاى صنعتى و بازرگاني، دولت جمهورى اسلامى ايران براى نمايشگاه بين‌المللى از بعد از تأثير آن بر تحکيم مناسبات سياسي، فرهنگى و توسعه با ساير ملل، ارزش زيادى قائل است.

اهداف برگزارى نمايشگاه‌هاى بين‌المللى

برگزارکننده نمايشگاه در کشور ما منحصر به فرد و مانند بسيارى از کشورها يک سازمان دولتى است که علاوه بر دنبال کردن اهداف دولت، زمينه را جهت تحقق اهداف مؤسسات خرد اقتصادى نيز فراهم مى‌سازد. اهداف برگزارى نمايشگاه‌هاى بين‌المللى رسماً به شرح زير اعلام شده است:


۱. تبادل اطلاعات فنى و بازرگانى و گسترش مبادلات تجارى به منظور توسعه مبادلات اقتصادى و مقايسه مصنوعات داخلى با فرآورده‌هاى خارجى به منظور رشد کيفى اقتصادى و رقابت سالم.


۲. ايجاد زمينه مساعد براى معرفى آخرين پديده‌هاى صنعتى و تکنولوژى.


۳. ايجاد تسهيلات لازم در جهت رشد بخش‌هاى مختلف اقتصادى از طريق همکارى‌هاى ملى و بين‌المللى.


۴. ايجاد زمينه مساعد براى نمايش کالاهاى صادراتى غيرنفتى جهت رشد و توسعه صادرات اين‌گونه کالاها.


۵. آشنائى بازديدکنندگان ايرانى با کالا و تکنولوژى خارجى و انتخاب اصلح از ميان آنها.


۶. انعکاس نمايشگاهى سياست‌هاى جلب سرمايه‌گذارى خارجى از طريق مشارکت فعال بخش‌هاى اقتصادى در نمايشگاه‌ها.


۷. ايجاد جو مناسب جهت پروژه‌هاى سرمايه‌گذارى مشترک در بخش‌هاى مختلف اقتصادى بين جمهورى اسلامى ايران و ساير ملل.


۸. ايجاد امکانات دسترسى به تحقيقات علمى و تکنولوژى جديد جهت استفاده صاحبان صنايع و برنامه‌ريزان.


۹. بسط و تحکيم روابط سياسى و اقتصادى با ساير ملل.