استان اصفهان با وسعت ۱،۰۶۹،۹۳۶ کيلومتر مربع در مرکز ميان کوه‌هاى مرکزى و دامنه‌هاى خاور زاگرس قرار دارد.


استان در ۳۰ درجه و ۴۳ دقيقه تا ۳۴ درجه و ۲۷ دقيقهٔ عرض شمالى و ۴۹ درجه و ۳۶ دقيقه تا ۵۵ درجه و۳۱ دقيقه طول شرقى قرار گرفته است.


استان اصفهان از شمال به استان سمنان و مرکزى از جنوب به استان‌هاى فارس و کهکيلويه و بويراحمد از شرق به استان‌هاى خراسان و يزد و از غرب به استان‌هاى لرستان و چهارمحال و بختيارى محدود مى‌باشد.

آب و هوا

استان اصفهان به‌دليل بلندى مکان، وجود ناهموارى‌ها، بارندگي، بادها و دورى و نزديکى به منطقهٔ کوهستانى غرب و دشت کوير در شرق و جنوب شرقى داراى سه منطقهٔ آب و هوائى مى‌باشد. آب و هواى بيابانى شامل شمال شهرستان نائين، خور و بيابانک و انارک تا شمال اردستان، آب و هواى نيمه‌بيابانى در شهرستان اصفهان و آب و هواى نيمه مرطوب سرد که مناطق جنوب غربى استان را در بر مى‌گيرد.

ناهموارى‌ها

ناهموارى‌هاى استان شامل نواحى ناحيهٔ کوهستانى غربى (شهرستان‌هاى فريدن و فريدون‌شهر) ناحيهٔ شمال شرقى و شرق (شهر نطنز)، ناحيهٔ کوهستانى اردستان (شهرستان اردستان و بخش شمالى شهرستان‌هاى نائين، اردستان، کاشان و بخش جنوبى شهرستان يزد) و ناحيهٔ دشتى مى‌باشد.

رشته‌کوه دالان

رشته‌کوه دالان در ۷۸ کيلومترى شمال غربى شهر نجف‌آباد و ۹ کيلومترى جنوب شرقى شهر دالان قرار دارد.

دره‌ بيد

دره بيد با ارتفاع ۶۳۱/۳ متر در ۲۰ کيلومترى شمال غربى دالان قرار گرفته که از شمال غربى به کوه پنج‌ پنجه پيوسته و در راستاى کوه خوانسار قرار دارد.


شاهان کوه

رشته‌کوه شاهان از ۴۰ کيلومترى شمال غربى فريدون‌شهر تا جنوب شرقى درهٔ آب ميدانک کشيده شده است. اين رشته‌کوه سرچشمهٔ رودهاى خدنگستان، آب ترزه، آب ميدانک و سرداب مى‌باشد.

کرکس

کوهستان کرکس واقع در شهرستان‌هاى نطنز و کاشان و ارتفاع ۸۹۵/۳ متر از شمال به کوهستان اردهال و از جنوب به راه نطنز، طرق به مورچه‌خورت محدود است.

شاه‌کوه

کوهستان شاه‌کوه در بخش خور و بيابانک شهرستان نائين، از غرب به شرق کشيده شده است. شاه‌کوه با بلندى ۴۵۱/۲ متر در ۱۵۶ کيلومترى شمال شرقى نائين قرار دارد.

دينار

اين کوهستان در شهرستان‌هاى سميرم، بروجن و بويراحمد واقع است. دينار با ارتفاع ۴۴۰۹ متر ارتفاع در ۳۵ کيلومترى شمال غربى ياسوج قرار دارد.

منابع آب

زاينده‌رود

زاينده‌رود مهمترين رودخانه‌اى است که در مرکز فلات ايران که از زردکوه بختيارى و رشته‌اى به نام کوهرنگ سرچشمه گرفته و از مغرب به مشرق تا باتلاق گاوخونى جريان دارد.


مطالعات تاريخى نشان مى‌دهد همواره در دوره‌هاى تاريخى قصرها و بناهاى باشکوهى در ساحل زاينده‌رود ساخته شده که از همه مشهورتر کاخ‌هاى صفوى است که البته بسيارى از آنها امروز وجود ندارند.

مرغاب

رود مرغاب که در نجف‌آباد به ”جوى شاه“ مشهور است از کوه‌هاى دهستان دالان‌کوه سرچشمه گرفته و پس از عبور از آبادى‌هاى نجف‌آباد، به زاينده‌رود وارد مى‌شود.

سميرم

رود سميرم از دامنهٔ کوه مرواريد در جنوب شرقى شهر سميرم سرچشمه گرفته و با نام رود بهمن‌زاد به سمت شمال غربى جريان يافته و پس از پيوستن به رود چاه‌تل در جنوب شرقى سميرم به نام حنا به ناحيهٔ سوهران وارد مى‌شود. در روستاى تنگ خشک با پيوستن به آب تنگ خشک، در روستاى رودآباد به رود ماربر مى‌ريزد.