آب و هوا

ويتنام با قرار گرفتن در ساحل غربى چين از مدار رأس‌السرطان به سمت ۹ درجه شمالى خط استوا، به‌طور کلى داخل منطقهٔ با آب و هواى موسمى استوائى قرار مى‌گيرد. قسمت اعظم کشور آب و هواى استوائى دارد و منطقه شمالى که درست در لبهٔ رأس‌السرطان واقع است به معنى کامل هوائي، استوائى ندارد زيرا در معرض بادهاى سردى قرار دارد که در ماه‌هاى دسامبر تا مارس از مناطق کوهستانى جنوب چين مى‌وزد. هانوى مهمترين شهر شمالى و پايتخت کشور در طول سردترين ماه سال يعنى ژانويه و فوريه درجه حرارتى حدود ۱۷ درجه سانتى‌گراد دارد و متوسط درجه حرارت آن ساليانه ۲۳ درجه است. شهر هو(Hue) واقع در جنوبى‌ترين قسمت منطقه شمالى درجه حرارت متوسط ساليانه ۲۵ درجه سانتيگراد يعنى از ۲۰ درجه سانتيگراد در ژانويه تا ۳۰ درجه در ماه اوت دارد. شهرهاى واقع در اراضى مرتفع نظير دالات (Da Lat) با حدود ۱۵۰۰ متر از سطح دريا، داراى دماى متوسط ۲۱ درجه سانتيگراد است.فصل زمستان در منطقه شمالى از نوامبر تا آوريل طول مى‌کشد. بادهاى سرد ناحيه شمالى منجر به تأثيراتى در شرايط بارندگى منطقه مى‌شود. از فوريه تا پايان مارس نم‌نم بارانى در شمال مى‌بارد که ويتنامى‌ها به آن ?باران گردى? (Dust Rain) مى‌گويند. فصل تابستان در شمال از آوريل تا اکتبر به طول مى‌انجامد که با باران‌هاى پراکنده و گاهى هوائى طوفانى مشخص مى‌شود. ميزان باران ساليانه منطقه شمالى به حد ۲۶۰۰ ميلى‌متر در سال مى‌رسد که ۱۶۵۰ ميلى‌متر آن در طول سپتامبر تا نوامبر مى‌بارد. آب و هواى خاص منطقه شمالى اين امکان را به وجود آورده است تا دو برداشت برنج تابستانى و زمستانى در اين منطقه به‌ عمل آيد.


در منطقه جنوبى و مرکزى ويتنام بادهاى موسمى جنوب غربى در فاصله ماه‌هاى ژوئن و نوامبر باعث ريزش باران‌‌هاى زياد و تغييرات هوا مى‌شود. فاصله ميان دسامبر و آوريل دوران خشک‌تر سال در منطقه جنوب است. وجود آب و هواى دريائى و مرطوب و تا حدود گرم توأم با ترکيب باتلاقى فلات پست منطقه دلتاى مکونگ شرايط مستعد و اراضى حاصل‌خيزى براى کشت برنج اين منطقه فراهم کرده است. ولى نمى‌توان چنين وضعيت آب و هوائى را به تمامى قسمت‌هاى ويتنام جنوبى تعميم داد چراکه قسمت‌هاى شمالى شهر هوشى‌مين وضعيت جغرافيائى متغيرى دارد؛ جنگل‌هاى گرمسيرى و پرباران پست، جنگ‌هاى مرتفع و نيز عوارض و نواحى ناهموار سلسله جبار آنام. اين مناطق کوهستانى که تا مرکز ويتنام ادامه مى‌يابند از اکتبر تا ماه مارس هوائى سرد دارند و درجه حرارت گاهى تا ۱۰ درجه سانتيگراد در آنجا پائين مى‌آيد.

پايتخت، شهرها و بنادر مهم

پايتخت ويتنام شهر هانوى است که در بخش شمالى اين کشور واقع شده است. اين شهر جزو هيچ يک از استان‌ها به حساب نيامده و به صورت مستقل اداره مى‌شود. دو شهر مهم ديگر ويتنام يعنى شهر هوشى‌مين (سايگون سابق) و هايفونگ نيز همين وضعيت را دارند. هر دو شهر از هانوى بزرگ‌تر و پرجمعيت‌تر مى‌باشند.مهم‌ترين بنادر اين کشور هايفونگ، دانانک و شهر هوشى‌مين مى‌باشد. ويتنام تا ماه جولاى ۱۹۹۱ سى و چهار ايالت و يا استان داشت ولى در ماه اوت همان سال مجلس ملى با تغييراتى جديدى که در حدود استانها تصويب کرد، تعاد ۱۲ استان جديد اضافه نمود. به اين ترتيب اين کشور در حال حاضر ۴۶ استان و سه شهر مستقل دارد. اسامى اين استانها و ولايات به شرح زير مى‌باشند:

جدول اسامى استان‌ها و ولايات

هانوى                          HA NIO City هايفونگ             HAI PHONG City
هوشى‌مين            HO CHI MINH City کائوبانگ      CAO BANG PROVINCE
ايانگسون                         IANG SON لايچائو                         LAI CHAU
باکتائى                           BAC THAI سونلا                            SON LA
وينه فو                            VINH PHU توين کوانگ           TUYEN QUANG
هاگيانگ                          HA GIANG ين باى                          YEN BAI
لائوکاى                              LAO KAI هوابينه                       HOA BINH
هاتاى                                HA TAY هاتينه                          HA TINH
نگ آن                              NGHE AN هاباک                           HA BAC
کوانگ نينه                   QUANG NINH هاى ‌هونگ                  HAI HUNG
تاى‌‌ بينه                         THAI BINH هام‌ نينه                HA NAM NINH
تان هوا                        THANH HOA کوانگ بينه               QUANG BINH
کوانگ ترى                     QUANG TRI تواتين هو          THUA THINE-HUE
کوانگ‌نامدانان NAM-DA-NANG-QUANG کوانگ ناگاى            QUANG NGAI
بينه دينه                         BINH DINH فوين                            PHU YEN
خان هوا                       KHANH HOA تويان هاى                 THUAN HAI
داکلاک                             DAC LAC لام دانگ                    LAM DONG
سونگ بى                         SONG BE تاى نينه                      TAY NINH
دانگ ناى                         DONG NAI لونگ آن                    LONG AN
دانگ تاپ                       DONG THAP آن گيانگ                     AN GIANG
تين گيانگ                      TIEN GIANG بن تر                            BEN TRE
کولونگ                            CUU LONG هائو گيانگ                HAU GIANG