مقررات مربوط به واردات کالا به آفريقاى‌جنوبى

فهرست کالاهاى وارداتى مشمول کنترل در مقررات برنامه کنترل واردات (IMPORT CONTROL PROGRAM) که سالانه منتشر مى‌گردد، درج شده‌اند. کليه واردکنندگان که متقاضى جواز واردات براى مقاصد تجارى يا توليدى باشند بايد نزد مدير کنترل واردات و صادرات (DIRECTOR of IMPORT and EXPORT CONTROL) درخواست خود را تسليم کنند دارندگان اين مجوز مى‌توانند آزادانه از کليه کشورها کالا وارد کنند. واردات از کشورها بوتسوانا، لسوتو، مالاوي، ناميبيا، سوازيلند، و زيمبابوه نياز به اخذ مجوز واردات نداشت مشروط به اينکه کالاهاى وارداتى در اين کشورها، توليد يا ساخته شده باشند.


معمولاً پرداخت بابت واردات قبل از تاريخ بارگيرى کالا در کشتى به جز با اخذ تأييديه با مجوز ويژه قبلى از بانک مرکزي آفريقاى‌جنوبي، صورت نمى‌گيرد. بنا به درخواست توليدکننده خارجى حداکثر ۳۳% يک‌ سوم از هزينه‌هاى توليد کالاهاى سرمايه‌اي، بدون تأييديه بانک مرکزي آفريقاى‌جنوبى قابل پيش پرداخت مى‌باشد، بجز چند مورد استثناء، کالاهاى وارداتى مشمول ماليات بر ارزش افزوده (VAT) بوده و عوارض واردات از ۵ درصد براى بعضى از مواد غذايى تا ۴۰ درصد براى کالاهاى غيرضرورى متغير است.

تعرفه‌هاى گمرکى

جدول تعرفه‌هاى گمرکى کشور آفريقاى‌جنوبى از اعداد ۸ رقمى و براساس سيستم هماهنگ (HS) تشکيل گرديده است. تعرفه‌هاى گمرکى اين کشور براى سراسر قلمرو موافقت‌نامه اتحاديه گمرکى منعقد بين آفريقاى‌جنوبى و ساير کشورهاى منطقه شامل بوتسوانا، لسوتو، ناميبيا، سوازيلند لازم‌الاجراء است.


نرخ‌هاى تعرفه‌هاى ترجيحى گمرکى آفريقاى‌جنوبى براى اکثر کالاها براساس ارزش آنها بوده، اگرچه عوارض فرموله شده (Formula Duties) و معينى به طيف وسيعى از کالاها تعلق مى‌گيرد. اين عوارض معادل ارزشى محاسبه شده برمبناى کمترين قيمت ثبت شده وارداتى است.

نرخى‌هاى تعرفه‌اى بين صفر درصد تا ۶ درصد متغير بوده که به اکثر اقلام بين صفر درصد تا ۲۰ درصد تعلق گرفته و طيف وسيعى از کالاها از عوارض وارداتى معاف هستند. به گوشت و فرآورده‌هاى گوشتى ۵۰ درصد و به منسوجات تا حداکثر ۹۰ درصد نرخ تعرفه‌ تعلق مى‌گيرد.


از آغاز آوريل ۱۹۹۵ عوارض واردات منسوجات طى ده سال به حداکثر ۴۰ درصد کاهش خواهد يافت. همچنين حداکثر تعرفه متعلقه به خودروهاى موتورى از ۱۰۰ درصد به ۸۰ درصد کاهش يافته است.

تخفيف موقتى عوارض گمرکى

عوارض واردات مواد اوليه و کالاهاى واسطه‌اى براى بعضى از صنايع به حال تعليق درآمده است. نرخ‌هاى تخفيفى براى مواد و اجزاى لازم براى ساخت کالاهاى صادراتى منوط به اخذ مجوز، برقرار گرديده است. عوارض کالاهاى مورد استفاده در سازمان‌هاى رفاهي، بيمارستان‌ها و ساير سازمان‌هاى عمومى و واردات کالاهايى براى مصارف فرهنگي، آموزشي، علمى و آزمايشى نيز بحالت تعليق درآمده است.


کالاهاى بهره‌مند از مزاياى تخفيف در جدوال شماره ۳، ۴ و ۵ قانون گمرکات و ماليات کشور آفريقاى‌جنوبى فهرست گرديده‌اند. اين کالاها شامل انواعى از مواد غذايي، نوشيدنى‌ها، مواد شيميائي، لاستيک، کاغذ، منسوجات و پوشاک، کفش، مانيتورهاى تلويزيون، ماشين‌آلات، خودروهاى موتورى و قطعات آن هستند.


در کشور آفريقاى‌جنوبى تاکنون هيچ بندر آزاد يا منطقه تجارى ايجاد نگرديده، لذا در مورد معافيت‌ها از تعرفه‌هاى گمرکي، منطقه‌اى در اين کشور وجود ندارد.

هزينه‌هاى فوق‌العاده گمرکى

به اکثر کالاهاى وارداتى ۵ درصد، و ۴۰ درصد ارزش فوب، هزينه‌هاى فوق‌العاده تعلق مى‌گيرد. تعلق اين هزينه‌هاى فوق‌العاده براساس طبقه‌بندى کالائى زير مى‌باشد:


الف - کالاهاى لوکس، ۴۰ درصد


ب - لوازم منزل (شامل يخچال، اجاق گاز، ماشين لباسشوئي) ۱۵درصد


ج - کالاهاى سرمايه‌اى و کالاهاى واسطه‌اي، ۵ درصد


ضمناً کالاهاى مندرج در فصل‌هاى ۵، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۲۶، ۲۷ و ۸۱ از سيستم هماهنگ گمرکى (HS) کاملاً از پرداخت اين هزينه‌هاى فوق‌العاده معاف هستند. همچنين واردات بخش کشاورزي، مواد اوليه براى بخش صنعت و محصولات غذائى اساسي، مشمول دريافت هزينه‌هاى فوق‌العاده وارداتى نمى‌گردند.


کالاهاى وارداتى تحت شرايط تخفيفي، کالاهاى وارداتى از مجارستان، لهستان، روماني، جمهورى چک، اسلواکى و مالاوي، چاى وارداتى از جزيره موريس، کالاهاى خاص وارداتى از زيمبابوه، کالاهاى وارداتى بمنظور توليد کالاهاى صادراتي، کالاهاى سرمايه‌اى و واسطه‌اى وارداتى که در داخل کشور موجود نمى‌باشد، نيز مشمول معافيت از هزينه‌هاى فوق‌العاده هستند.


در راستاى تعهد آفريقاى‌جنوبى براى حذف تدريجى هزينه‌هاى فوق‌العاده، در اواسط سال ۱۹۹۴، هزينه‌‌هاى فوق‌العاده براى تعدادى از کالاها، شامل اقلامى در بخش منسوجات و خودروسازي، حذف گرديد.