براساس قانون اساسى لهستان، قوه مجريه از رئيس‌جمهور و نخست‌وزير - که رياست هيئت وزيران را بر عهده دارد - تشکيل شده است. رئيس‌جمهور طى انتخابات سراسرى و آراى مستقيم مردم انتخاب و نخست‌وزير توسط پارلمان و براساس ائتلاف اعضاء پارلمان برگزيده مى‌شود. پس از تغيير نظام سياسى در اين کشور در سال ۱۹۸۹ و تصويب قانون اساسى کشور در سال ۱۹۹۲ که قانون اساسى کوچک نام گرفت رئيس‌جمهور از قدرت بيشترى نسبت به پارلمان برخوردار بود. اما در قانون اساسى جديد که همه‌پرسى آن در ماه مى سال ۱۹۹۷ انجام شد در راستاى همگانى با استانداردهاى اتحاديهٔ اروپا برخى مفاد آن از جمله مفاد اختيارات رئيس‌جمهور کاهش و اختيارات اجرايى بيشتر به نخست‌وزير اعطاء گرديد.