روابط دو کشور پس از جنگ جهانى دوم

مهمترين شاخصه روابط سياسى کشورها با يکديگر انجام سفرها و ديدار مقامات عالى‌رتبه آنها با يکديگر است. تاريخ روابط ايران و لهستان نشانگر اين واقعيّت است که دو طرف در اين زمينه از فعاليّت چشمگيرى داشته‌اند. طى اين سال‌ها روابط دو کشور از رشد مناسبى برخوردار بوده و در سال ۱۳۷۴ رئيس‌جمهور لهستان به ايران سفر کرد. طى اين سفر اولين موافقت‌نامه فرهنگى بين دو کشور امضاء شد که اين موافقتنامه بستر مناسبى را براى همکارى‌هاى فرهنگى بين دو کشور فراهم نمود. در دههٔ ۱۳۵۰ هجرى شمسى نيز نخست‌وزيران دو کشور از کشورهاى يکديگر بازديد و مذاکراتى را در جهت توسعهٔ روابط دو کشور انجام دادند. طى اين دهه همچنين رئيس وقت مجلس شوراى ملى ايران به لهستان سفر کرد و متعاقب آن رئيس مجلس نمايندگان لهستان ديدارى رسمى از ايران به‌عمل آورد. در سال ۱۳۴۸ هجرى شمسى نيز طى سفر وزير همکارى‌هاى اقتصادى خارجى لهستان به ايران اولين اجلاس کميسيون مشترک اقتصادى بين دو کشور برگزار و طى آن يادداشت تفاهم همکارى بازرگانى بين دو کشور امضاء شد.

روابط دوجانبه پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران

روابط سياسى:پس از پيروزى انقلاب اسلامي، دولت سوسياليستى لهستان در زمره کشورهايى بود که از ابتدا حکومت جمهورى اسلامى ايران را به رسميت شناخت و طى آن سالها در توسعهٔ روابط دو کشور در زمينه‌هاى سياسي، اقتصادى و فرهنگى از روند مناسبى برخوردار بوده است. طى آن سالها سفرهايى بين مقامات دو کشور انجام گرفت که مهمترين آنها سفر آقاى ميرحسين موسوى نخست‌وزير ج.ا.ايران به لهستان در سال ۱۳۶۷ بود که طى آن چند قرارداد اقتصادى و فرهنگى بين دو کشور به امضاء رسيد.


با تغيير نظام کمونيستى در لهستان و برقرارى سيستم حکومتى جمهورى در اين کشور، آقاى دکتر ولايتى وزير امور خارجه ايران در سال ۱۳۷۱ به لهستان سفر کرد که طى آن برنامهٔ مبادلات فرهنگي، علمى و آموزشى بين دو کشور به امضاء رسيد.


سفر رئيس مجلس شوراى اسلامى به لهستان در سال ۱۳۷۲ که در رأس يک هيئت بلندپايهٔ سياسى و اقتصادى صورت گرفت را مى‌توان نقطهٔ عطف در تاريخ روابط خارجى دو کشور در اين دوره قلمداد کرد.


در سال ۱۳۷۳ معاون وزير امورخارجه لهستان به جمهورى اسلامى ايران سفر کرد. در پاسخ لهستان به اين سفر، در سال ۱۳۷۵ معاون اروپا و آمريکاى وزارت امور خارجهٔ کشورمان به لهستان سفر و با مقامات اين کشور مذاکره و گفتگو کرد.


لازم به ذکر است طى سالهاى ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ با اعمال سياست غربگرايانه و تلاش جهت پيوستن به ساختارهاى نظامى و امنيتى اروپا - آتلانتيکى کاهش محسوسى در سطح مراودات سياسى بين مقامات بلندپايه دو کشور بوجود آمد. سفارت لهستان طى اين دوره در سطح کاردار اداره مى‌شود.


در سال ۱۳۷۹ وزير امور خارجه لهستان - در پاسخ به سفير وزير امور خارجهٔ وقت جمهورى اسلامى ايران به لهستان در سال ۱۳۷۱ - به تهران سفر کرد. در اين سفر مقامات دو کشور بار ديگر بر لزوم توسعهٔ روابط سياسى دوجانبه در تمامى ابعاد آن، صحّه گذاشتند.


در فروردين ۱۳۸۰ سمينار مشترکى درخصوص گفتگويى تمدّن‌ها توسط رؤساى‌جمهور لهستان و ليتوانى در شهر ويلنيوس پايتخت ليتوانى برپا گرديد. اين کنفرانس که با همکارى يونسکو برگزار گرديد علاوه بر رئيس‌جمهور لهستان چند تن از رؤساى‌جمهور، انديشمندان و صاحبنظران کشورهاى منطقه در آن شرکت نمودند. براساس دعوت انجام شده از جمهورى اسلامى ايران، آقاى مهاجرانى مشاور رئيس‌جمهور و رئيس مرکز بين‌المللى گفتگوى تمدن‌ها در آن حضور يافت.


در سال ۱۳۸۱ با سفر معاون اروپا و آمريکاى وزارت امور خارجه جمهورى اسلامى ايران به لهستان توسعهٔ روابط دوجانبه در دستور کار جدى مقامات دو کشور قرار گرفت.


اهداف جمهورى اسلامى ايران در توسعه روابط با لهستان:


- توانايى بالقوه لهستان براى توسعه همکارى‌هاى سياسى و پارلمانى و حضور مؤثر اين کشور در اجلاس‌هاى بين‌المللي


- تداوم همکارى ديرينه صنعتى و بازرگانى بين دو کشور در چارچوب کميسيون مشترک اقتصادي


- تداوم همکارى سنتى فرهنگى در چارچوب موافقت‌نامه فرهنگى و اجراء برنامه مبادلات فرهنگي


روابط پارلماني: روابط پارلمانى جمهورى اسلامى ايران با کشور لهستان از وضعيت نسبتاً مطلوبى برخوردار بوده است به نحوى که سفر رئيس مجلس شوراى اسلامى به لهستان در سال ۱۳۷۲ نقطهٔ عطفى در روابط دوجانبه محسوب مى‌گردد.


متعاقب آن در راستاى گسترش روابط پارلمانى ميان دو کشور، در سال ۱۳۷۷ اولين گروه دوستى پارلمانى بين مجلس شوراى اسلامى و مجلس نمايندگان لهستان پس از انقلاب اسلامى ايران تشکيل گرديد.


در خرداد ماه ۱۳۷۸ دو تن از اعضاء گروه دوستى پارلمانى لهستان و ايران در مجلس نمايندگان لهستان بنا به دعوت گروه دوستى پارلمانى مجلس شوراى اسلامى به جمهورى اسلامى ايران سفر نمودند. اعضاء هيئت پارلمانى لهستان طى اين سفر در ارتباط با توسعهٔ روابط دوجانبه و مسائل بين‌المللى با مقامات جمهورى اسلامى ايران مذاکره و گفتگو کردند. با تشکيل گروه دوستى پارلمانى به لهستان در دورهٔ ششم مجلس شوراى اسلامي، ۸ نماينده مجلس شوراى اسلامى به عنوان اعضاء اين گروه معرفى گرديدند.


همچنين بنا به دعوت مجلس نمايندگان لهستان پنج نفر از اعضاء گروه دوستى پارلمانى جمهورى اسلامى ايران با لهستان از ۱۷ لغايت ۲۱ ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۰ به آن کشور سفر نمودند.


هيئت پارلمانى جمهورى اسلامى ايران در طى چهار روز اقامت خود در ورشو در خصوص توسعه روابط سياسي، پارلمانى و اقتصادى با مقامات لهستانى مذاکره و گفتگو نمودند.