لهستان به‌عنوان يکى از کشورهاى قديمى اروپا از جاذبه‌هاى توريستى بسيارى برخوردار مى‌باشد. شهرهايى همچون کراکف، ورشو، وروسواو و شهر بندرى گدانسک هرساله ميزبان مليون‌ها جهانگرد از سراسر جهان به‌خصوص اروپا، هستند. صنعت گردشگرى (توريسم) لهستان از اوايل دهه ۱۹۹۰۰ ميلادى به دنبال فروپاشى نظام کمونيستى و تمايل رو به تزايد اين کشور به کشورهاى غرب اروپا، اصلاحات بسيارى را در اين بخش انجام داده‌ که نتيجهٔ آن سفر ۲۰ ميليون گردشگر خارجى به لهستان در سال ۱۹۹۶ بوده است. بعد از يک دهه رشد در نرخ سفر توريست به لهستان و درآمد ارزى خارجى از صنعت فوق تا سال ۱۹۹۸، از اين سال با روند نزولى سفر توريست‌هاى فرهنگى بوده که ۶۵ تا ۷۰ درصد آنها در شهرهاى بزرگ و تاريخى توقف داشته‌اند. بقيه توريست‌ها در نواحى روستايى (کوهستانى و جنگلي) حضور پيدا مى‌کنند. بيشترين تعداد از توريست‌هاى خارجى در لهستان طى فصل تابستان در مناطق آفتابى و کنار رودخانه‌ها و در فصل زمستان در مناطق کوهستانى توقف مى‌نمايند.


در سال‌هاى اخير عليرغم سياست‌هاى جذاب دولت جهت خصوصى‌سازى صنايع و معادن، فعاليت و توجه بخش خصوصى به صنعت توريسم در مقايسه با ساير بخش‌هاى اقتصادي، از رشد و توسعهٔ کمترى برخوردار بوده است. براساس آما منتشر شده توسط آژانس سرمايه‌گذارى خارجى لهستان (PAIZ) سرمايه‌گذاران خارجى از سال ۱۹۸۹ تا پايان سال ۲۰۰۱ بيش از ۷۰۰ ميليون دلار در بخش احداث هتل و رستوران‌ اين کشور سرمايه‌گذارى کرده‌اند.


دولت لهستان براى ارتقاء صنعت گردشگرى در کشور و افزايش درآمد براى کشور از اين طريق وزارت اقتصاد را مأمور تنظيم استراتژى مناسب براى اين کار نموده است. وزارت اقتصاد نيز با تهيه استراتژى توسعه توريسم‌ براى سال‌هاى ۲۰۰۶-۲۰۰۱ اين برنامه را به هيئت وزيران ارائه و آن را به تصويب رسانده است. براساس اين استراتژى آژانس توسعهٔ توريسم لهستان PART که سهامداران آن: سازمان توريسم لهستان، آژانس توسعهٔ صنعت توريسم، شرکت سنتز و آب SA و اتاق توريسم هستند. در اوايل سال ۲۰۰۲ ميلادى مأموريت يافتند تا جهت حضور هرچه بيشتر کشورهاى خارجى در لهستان، سرمايه‌گذارى در نقاط توريستى اين کشور را به نحو احسن مديريت نمايند.


اهداف اصلى و مستقيم اين استراتژي، توسعه و رقابتى کردن اين صنعت از طريق افزايش حضور جهانگردان خارجى به کشور و به تبع آن افزايش درآمد و رساندن آن به مرز ۶/۸ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ ميلادى تعيين گرديده است.


اهداف غيرمستقيم استراتژى توريسم

- بازسازى عميق اقتصادى در جهت افزايش درآمد ساکنين مناطق جذاب براى توريسم (کاهش فاصلهٔ زندگى مناطق فقير با مناطق ثروتمند)


- کاهش بيکارى در مناطق مرزى از طريق افزايش مزيّت‌هاى توريسم و اين که رونق توريسم موجب افزايش اشتغال در مناطق مرزى خواهد شد.


- ايجاد انگيزه براى فعاليّت بخش خصوصى در توريسم و افزايش استانداردهاى زندگى کشور خصوصاً فراهم نمودن شرايط مناسب توسعه در نواحى پر جاذبهٔ توريستي


- ارتقاء نقش فرهنگ و تمدن و بالاخره بهبود تصوير لهستان در صحنه بين‌المللى به‌منظور توسعهٔ تماس با کشورهاى همسايه و همکارى بين ساکنين مناطق مرزي.


براساس ديدگاه وزارت اقتصاد ارزش اجراى استراتژى و توسعهٔ توريسم طى سال‌هاى ۲۰۰۳-۲۰۰۲ درحدود ۵/۲ ميليارد زلوتى (۶۲۵ ميليون دلار) تعيين گرديده است. همچنين مقرر گرديد براى سال‌هاى ۲۰۰۶-۲۰۰۴ نيز از بودجهٔ دولت و يا بودجهٔ مناطق خودگران مقامات محلي، براى اجراى اين استراتژى هزينه شود.


جدول زير نشانگر تعداد توريست، ميزان درآمد حاصله از توريست و مدت توقف آنان در لهستان مى‌باشد:

جدول نشانگر تعداد توريست و ميزان درآمد حاصله

سال تعداد توريست درآمد حاصله توقف يک روز توقف بيش از يک روز
۱۹۹۶ ۱۹/۴۱ ميليون نفر ۸/۴ ميليارد دلار ۴/۴ ميليارد دلار ۴ ميليارد دلار
۱۹۹۷ ۱۹/۲۵ ميليون نفر ۸/۷ ميليارد دلار ۴/۳ ميليارد دلار ۴/۴ميليارد دلار
۱۹۹۸ ۱۸/۷۵ ميليون نفر ۸ ميليارد دلار ۴/۴ ميليارد دلار ۳/۶ ميليارد دلار
۱۹۹۹ ۱۷/۹۵ ميليون نفر ۶/۱ ميليارد دلار ۳/۴ ميليارد دلار ۲/۷ ميليارد دلار
۲۰۰۰ ۱۷/۴۰ ميليون نفر ۶/۱ ميليارد دلار ۳/۱ ميليارد دلار ۳ ميليارد دلار


سالانه دو نمايشگاه بين‌المللى جهانگردى در لهستان برگزار مى‌گردد.


۱. نمايشگاه بين‌المللى گردشگرى در ورشو در اواخر ماه سپتامبر.


۲. نمايشگاه بين‌المللى جهانگردى در مرکز نمايشگاهى بين‌المللى لهستان در شهر پزنان در ماه نوامبر.


بزرگترين نمايشگاه بين‌المللى توريسم در لهستان در شهر ورشو مى‌باشد که در دهمين دور آن در ماه سپتامبر ۲۰۰۲ نمايندگان بيش از ۴۰۰ شرکت از ۴۳ کشور جهان در آن شرکت کردند.