محصولات کشاورزى

در اندونزى محصولات کشاورزى متنوعى به‌عمل مى‌آيد که مهم‌ترين آنها عبارت‌ است از : برنج، ذرت، کاساوا(سيب‌زمينى شيرين)، سويا که بيشتر در بازار داخل مصرف مى‌شوند و نيز محصولاتى که غالباً صادر مى‌گردند مثل: کائوچو، قهوه، چاي، شکر، کاکائو، روغن نخل و انواع مختلف ادويه.


برنج

غذاى اصلى مردم اندونزى و مهمترين محصول کشاورزى اين کشور برنج است. اندونزى که در حدود ۲۰ سال پيش بزرگترين وارد کننده برنج در جهان بود با به‌کارگيرى شيوه‌هاى جديد و پيشرفته به زراعى قادر به افزايش برداشت از اين محصول شد و از سال ۱۹۸۴ به خود کفائى رسيد ميزان توليد برنج در سال ۱۹۹۳ به ۱/۴۸ ميليون تن رسيد.

کاساوا، ذرت و سويا

کشت نيشکر در سال‌هاى اخير در اندونزى گسترش فراوانى تا از ميزان واردات کشور کاسته شود. در سال ۱۹۹۳ مجمع توليد نيشکر، ۳۸/۲ ميليون تن بوده است.

کائوچو

اندونزى پس از تايلند دومين توليد کننده کائوچوى طبيعى بوده و مجموع زمين‌هاى تحت کشت کائوچوى آن ۲/۳ ميليون هکتار است. حدود ۱۰ درصد از توليد اين محصول در بازار داخل مصرف شده و ۹۰ درصد آن صادر مى‌شود. مجموع صادرات کائوچو در سال ۱۹۹۳ بالغ بر ۲۸/۱ ميليون تن و به ارزش ۵/۱ ميليارد دلار بوده است.

نيشکر

کشت نيشکر در سال‌هاى اخير در اندونزى گسترش فراوانى تا از ميزان واردات کشور کاسته شود. در سال ۱۹۹۳ مجمع توليد نيشکر، ۳۸/۲ ميليون تن بوده است.

قهوه

اندونزى سومين توليدکنندهٔ قهوه در جهان و يکى از صادرکنندگان اصلى اين محصول است. در سال ۱۹۹۳، اندونزى ۳۳۰،۰۰۰ تن بوده، به ارزش ۳۲۰ ميليون دلار صادر کرد.

روغن نخل

توليد روغن نخل در اندونزى در سال ۱۹۹۳، به ۲۹/۲ ميليون تن و ميزان توليد دانه‌هاى روغنى نخل به ۵۲۵،۰۰۰تن رسيد. موارد مصرف اين محصول در توليد روغن‌هاى خوراکى و صابون مى‌باشد.

چاى

در اندونزى انواع مختلفى از چاى به‌عمل مى‌آيد که علاوه بر مصرف داخلى مقدار متنابهى از آن صادر مى‌شود. صادرات چاى اندونزى در سال ۱۹۹۳، مجموعاً ۱۵۶ ميليون دلار درآمد ارزى در پى داشته است. اندونزى در سال‌هاى اخير پنجمين توليدکننده چاى در جهان بوده است.

ادويه

اندونزى از ديرباز به‌عنوان يکى از بزرگترين توليدکنندگان انواع مختلف ادويه مطرح بوده و سه چهارم بازار عرضه اين محصولات را در اختيار دارد . ارزش صادرات انواع ادويه اندونزى در سال ۱۹۹۳، به ۱۳۲ ميليون دلار رسيد.

کاکائو

توليد کاکائو يکى از محصولات مهم کشاورزى در اندونزى است. در سال ۱۹۹۳، صادرات کاکائو ۱۶۶، ميليون دلار عايدى ارزى به‌دنبال داشته است.