راه‌آهن

در سال ۱۹۸۰، ۳۸۳/۸ کيلومتر راه‌آهن در اين کشور وجود داشته که ۱۳۰۳ کيلومتر آن برقى بوده است، طى همان سال، ۳۸۸/۵ ميليون نفر مسافر و ۲۴،۳۹۴ ميليون تن بار حمل گرديد. در حالى‌که در سال ۱۹۷۱، طول راه‌آهن در مجارستان، ۱۳۸۰ کيلومتر بود. در سال ۱۹۸۳، ۱۳،۰۴۵ کيلومتر راه‌آهن و ۲۹،۸۶۴ کيلومتر جاده (۸۶% آسفالته) بوده است. در مجارستان خط آهن مهم‌ترين وسيله حمل و نقل مى‌باشد و سپس راه شوسه و راه‌هاى آسفالته دومين وسيله ارتباط به‌شمار مى‌روند.


خطوط هوايى

بوداپست از طريق خطوط هوايى با اکثر کشورهاى جهان ارتباط دارد و نمايندگى‌هايى در فرانسه، انگليس، چکسلواکي، آلمان، يوگسلاوي، هلند، اطريش، بلژيک، سوئيس، بلغار، رومانى دارد. ارتباطات داخلى و بين‌المللى اين کشور، توسط (MALEW) انجام مى‌شود. در سال ۱۹۹۱م. شبکه جاده‌اى جمعاً ۹۳۰/۱۰۵ کيلومتر بوده که شامل ۳۵۱ کيلومتر راه آسفالته، ۷۴۵/۶ کيلومتر راه اصلى (راه ملي) و ۱۵۱/۲۳ کيلومتر راه فرعى مى‌باشد. جاده‌هاى مسافرتى و حمل و بار به‌وسيله شرکت دولتى (Volan) و نيز بخش خصوصى نگهدارى و حفظ مى‌شوند.


راه آبى

مجارستان از طريق رودخانه دانوب به درياى سياه و آب‌هاى آزاد جهان دسترسى پيدا مى‌کند. جمعاً ۵۸۸/۲ کيلومتر از طريق رودخانه قابل کشتيرانى است که ۲۷۷ کيلومتر آن در داخل خاک مجارستان قرار گرفته و ۱۴۰ کيلومتر آن مرز چکسلواکى و مجارستان را تشکيل مى‌دهد. غير از دانوب، رودخانه پرآب و مهم به طول ۴۴۳ کيلومتر بين شهرهاى دامبراد تا شهر شيزو و در مرز مجارستان و يوگسلاوى قابل کشتيرانى است. در سال ۱۹۷۱ جمعاً ۳،۶۰۰،۰۰۰ نفر مسافر و ۳،۲۰۸،۰۰۰ تن بار از طريق خطوط آبى مجارستان حمل و نقل شده است. در سال ۱۹۸۳، ۲۱ فروند کشتى بازرگانى با ظرفيت ۱۱۲،۴۸۵ تن در مجارستان وجود داشته است.