رئيس‌جمهور قبرس: گلافکوس کلريديس (Glafcos Clerides)

کلريديس در ۲۴ آوريل ۱۹۱۹ در نيکوزيا متولد شده است و در طول چهل سال اخير در تحولات قبرس نقش مهم و اساسى ايفاء نموده است. در طول جنگ دوم جهانى کلريديس مدت ۳ سال را در زندان آلمان گذرانده است و در طول سال‌هاى ۱۹۵۵-۱۹۵۹ در رشتهٔ حقوق فعاليت نمود. کلريديس در طول مذاکرات استقلال قبرس در سال ۱۹۵۹ نقش فعالى را ايفاء نمود و در سال ۱۹۶۰ به‌عنوان نماينده به مجلس راه يافت و از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۶ به‌عنوان رئيس مجلس فعاليت نمود. کلريديس در سال ۱۹۶۸ مذاکرات مستقيم را با طرف ترک‌نشين تحت نظارت سازمان ملل‌متحد آغاز نمود و در سال ۱۹۷۴ نيز مسئول مذاکرات با طرف ترک بود. در فوريهٔ ۱۹۷۶ حزب دمکرات رالى را بنيان‌گذارى نمود که در سال‌هاى ۱۹۸۵ و ۱۹۹۱ به‌عنوان بزرگترين حزب مطرح بود. وى خواستار ادامهٔ مذاکرات و حل مسئلهٔ قبرس تحت نظارت سازمان ملل مى‌باشد و به‌عنوان يک سياستمدار برجسته از محبوبيت عمومى برخوردار بوده و علاقه‌مند ايجاد و گسترش روابط بين دو کشور جمهورى اسلامى ايران و قبرس در تمام زمينه‌ها مى‌باشد.


وزير امور خارجه: آلکوس ميخائيليديس (Alecos Michaelides)

وى متولد سال ۱۹۳۳ مى‌باشد و در دانشگاه‌هاى آمريکائى تحصيل نموده است و در امور اقتصادى متخصص مى‌باشد. آلکوس مطالعه در خصوص صنعت توريسم را از سال ۱۹۷۲ آغاز نمود و در همان سال نيز به عضويت حزب دمکراتيک قبرس درآمد و در سال ۱۹۷۶ به مجلس راه يافت و در طول سال‌هاى ۱۹۷۷-۱۹۸۱ به‌عنوان رئيس مجلس فعاليت مى‌نمود، وى در سال ۱۹۸۱ حزب دمکراتيک پيشرو را بنيان نهاد و در سال ۱۹۸۷ اين حزب به حزب دمکراتيک رالى پيوست و به‌عنوان معاون رئيس حزب شروع به‌کار نمود وى خواهان ارتباط قوى بين ايران و قبرس مى‌باشد.

وزير کشور: دنيوس ميخائيليدس (Dinos Michaelides)

دنيوس در سال ۱۹۳۷ متولد شده است و در رشتهٔ حقوق و علوم سياسى دانشگاه يونان تحصيل کرده است، وى در سال ۱۹۶۱ به‌عنوان عضو سرويس ديپلماتيک برگزيده شد و از سال ۱۹۶۱ تا ۱۹۶۸ در سفارت قبرس در آتن خدمت نمود و از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۲ به‌عنوان مدير دفتر ديپلماتيک وزير امورخارجه قبرس فعاليت نمود. از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ وى به‌عنوان سفير در سفارت قبرس در مصر فعاليت نمود و از سال ۷۸ تا ۸۰ به‌عنوان مشاور ويژه در دفتر رياست جمهورى بود و از سال ۸۵ تا ۸۸ به‌عنوان وزير کشور انتخاب و از سال ۱۹۹۱ به‌عنوان نماينده به مجلس راه يافت و به حزب دمکرات رالى پيوست. دنيوس خواهان عميق‌تر شدن روابط بين دو کشور جمهورى اسلامى ايران و کشور متبوع خود مى‌باشد.

وزير کشاورزى و منابع طبيعى: کوستاس پتريديس (Costas Petrides)

وى در سال ۱۹۴۹ متولد شده است و در سال ۶۸-۶۹ در رشتهٔ حقوق و علوم سياسى در آتن تحصيل نموده است و از سال ۷۴ تا ۱۹۸۱ در دانشگاه‌هاى مختلف به‌عنوان استاد تدريس نموده است.

وزير کار و بيمهٔ اجتماعى: آندرياس موشيوتاس (Andreas Moushouttas)

وى در سال ۱۹۳۹ به‌دنيا آمد و در رشتهٔ حقوق در آتن تحصيل نموده است و از سال ۷۹ تا ۸۴ رئيس بخش برق قبرس بود. از سال ۸۵ تا ۸۸ وزير کار بود و از سال ۸۸ تا ۸۹ بار ديگر به‌عنوان رئيس بخش برق قبرس انتخاب گرديد.

وزير صنعت و بازرگانى: استيليوس کيلياريس (Stelios Kiliaris)

وى در سال ۱۹۵۱ متولد شده است، در طول سال‌هاى ۷۰ تا ۷۱ در رشتهٔ اقتصاد در دانشگاه‌هاى آتن و انگلستان تحصيل نموده است و از سال ۱۹۷۷ تا ۸۲ مسئول دفتر اقتصادى وزارت دارائى بود. وى بارها علاقه‌مندى خود را از گسترش روابط بين ايران و قبرس اعلام نموده است. وى از سال ۸۹ تا ۹۳ در مشاغل مختلفى در امور اقتصادى به فعاليت پرداخته است.

وزير امور مالى و دارائى: فدروس اکونوميديس (Phaedros Economides)

در سال ۱۹۴۵ متولد شده است و در رشتهٔ اقتصاد تحصيل نموده است و از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۳ به‌عنوان مدير در بخش‌هاى مختلف اقتصادى و امور صادرات و واردات مشغول به‌کار بوده است.

وزير ارتباطات و امور عام‌المنفعه: آداموس آداميديس (Adamos Adamides)

وى در سال ۱۹۴۲ به‌دنيا آمده است و از سال ۶۰ تا ۶۵ در رشتهٔ حقوق در دانشگاه آتن تحصيل نموده است و از سال ۶۹ تا ۹۳ به‌عنوان وکيل دعاوى در قبرس مشغول به‌کار بوده است.

وزير آموزش و پرورش: خانم کليرا آنگليدوو (Clairs Angelidou)

وى در سال ۱۹۳۲ متولد شده است و از سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۹۱ به‌عنوان معلم مدارس متوسطه فعاليت مى‌کرد و در سال ۱۹۹۱ به‌عنوان نماينده به مجلس راه يافت، وى همچنين رياست کلوپ زنان فاماگوستا را برعهده داشت و عضو نويسندگان قبرس و يونان بوده است.

وزير دفاع: کوستاس الياديس (Costas Eliades)

وى در سال ۱۹۵۰ متولد شده است و دانشجوى مدرسهٔ پزشکى دانشگاه آتن مى‌باشد. وى از سال ۸۳ تا ۹۳ به‌عنوان پزشک در قبرس فعاليت نموده است. در سال ۱۹۸۶ به‌عنوان رئيس کميتهٔ حزب دمکراتيک در لارناکا و در سال ۱۹۹۱ به‌عنوان نمايندهٔ مجلس انتخاب شده است.

وزير بهداشت: مانوليس کريستوفيديس (Manolis Christofides)

در سال ۱۹۴۱ متولد شده است و در رشتهٔ علوم سياسى و اقتصاد در آتن تحصيل نموده است و ۲۵ سال به‌عنوان وکيل در قبرس فعاليت نموده است و از سال ۸۱ تا ۱۹۹۱ به‌عنوان نماينده در مجلس فعاليت نموده است.

وزير دادگسترى: آلکوس اوانگيلو (Alecos Evangelou)

وى در سال ۱۹۳۹ متولد شده است و در سال ۱۹۶۵ در رشتهٔ حقوق در لندن تحصيل نموده است.

سخنگوى دولت: ييان‌کيس کاساليديس (Yiannakis Cassoulides)

در سال ۱۹۴۸ متولد شده است و در دانشگاه ليون در رشتهٔ پزشکى تحصيل نموده است و در سال ۱۹۹۰ رئيس حزب دمکراتيک شد و در سال ۱۹۹۱ تا ۹۳ به‌عنوان نماينده وارد مجلس شد.

رئيس مجلس: آلکسيس گالانوس (Alexis Galanos)

متولد ۱۹۴۰ مى‌باشد و از سال ۵۸ تا ۱۹۶۲ در رشتهٔ اقتصاد تحصيل نموده است و در سال ۱۹۷۶ به‌عنوان نماينده وارد مجلس شد و تا سال ۱۹۸۵ در رياست کميسيون‌هاى مختلف در مجلس فعاليت نمود و در سال‌هاى ۸۱ تا ۹۱ به‌عنوان سخنگوى حزب دمکراتيک فعاليت نمود و از سال ۸۰ تا ۸۹ عضو شوراى ملى قبرس بود و در سال ۸۹-۹۰ دبير کل حزب دمکراتيک گرديد و بعد به معاونت رئيس حزب دمکراتيک رسيد و در سال ۱۹۹۱ به‌عنوان رئيس مجلس برگزيده شد. وى خواهان گسترش روابط دو کشور ايران و قبرس در زمينه‌هاى اقتصادى مى‌باشد.

رئيس دادگاه عالى: آندرياس نيکولاس ليوزيو (Andreas Nicolas Loizou)

وى متولد سال ۱۹۲۶ مى‌باشد و در سال‌هاى ۴۵-۵۰ در رشتهٔ حقوق تحصيل نموده است و در سال ۵۳ عضو سرويس قضائى قبرس گرديد و طى سال‌هاى ۶۰ تا ۶۱ به‌عنوان اولين کنسول قبرس در سازمان ملل خدمت کرد و از سال ۷۱ تا ۸۸ به‌عنوان قاضى در دادگاه عالى قبرس فعاليت نمود و از سال ۸۸ به‌عنوان رئيس دادگاه عالى برگزيده شده است، وى در سال ۱۹۹۰ به‌عنوان قاضى دادگاه اروپائى در خصوص حقوق بشر به‌مدت ۹ سال انتخاب شده است.