درياى بوخى

اين دريا از کوچکترين درياهاى چين مى‌باشد که در مقياس دريايى داراى ۳۰۰ مايل طول از شمال شرقى به جنوب غربى و ۱۸۷ مايل پهنا از سمت غرب و شرق بوده و مساحت آن ۷۷،۰۰۰ کيلومتر مربع است که از مهمترين گذارگاه‌هاى آبى مناطق شمالى و آبراه کشتيرانى براى اهالى پکن مى‌باشد. اين دريا که منطقه شمالى سرزمين جين واقع گرديده توسط شبه جزيره شاندونگ و ليائودونگ محصور مى‌باشد و بوسيله تنگه بوخى به درياى زرد متصل مى‌گردد.

درياى زرد

اين دريا از شمال به درياى چين شرقى و از جنوب به رأى جزيره چه‌جودو واقع در کشور کره متصل است و به وسيلهٔ تنگه بوخى به درياى بوخى متصل گرديده و خط مرزى آن با کشور کره از دهانه رودخانه يالو علامتگذارى شده است. مساحت آن ۲۸۰،۰۰۰ کيلومتر مربع است. از آنجا که مقدار زيادى گل و لاى و ديگر رسوبات گوگردى از زمان‌هاى بسيار قديم در طول سواحل آن انباشته گرديده و توسط رودخانه زرد که به آن مى‌ريزد آورده شده است به آن درياى زرد گويند. مهمترين بنادر و جزاير تجارى چين در سواحل اين دريا قرار گرفته است و لنگرگاه‌ها و اسکله‌هاى آن از نظر بازرگانى و استراتژيکى از اهميت زيادى بخوردار است.

درياى چين شرقى

اين دريا در شرق سرزمين چين قرار گرفته و از شمال به درياى زرد و در قسمت جنوبى به تنگه تايوان متصل مى‌باشد. مساحت آن ۷۷۰،۰۰۰ کيلومتر مربع است. در اين دريا جزاير زيادى وجود دارد که بزرگترين آن جزيره تايوان و مجمع‌الجزاير جوشان مى‌باشد.


خطوط مرزى دريايى چين با ژاپن به وسيلهٔ يک خط طبيعى از جزاير ريوکيو و اکيناوا ژاپن علامتگذارى شده است.


تعدادى از رودخانه‌هاى چين از جمله چانگ جيانگ، چيان تانگ، اجيانگ نيز به اين دريا مى‌ريزند.

درياى چين جنوبى

درياى چين جنوبى در مجاورت ايالات گوان دونگ، گوانشي، فوجيان و جزيره تايوان قرار دارد. در شرق توسط مجمع‌الجزاير فيليپين از اقيانوس آرام جدا گرديده و از سمت غرب در کناره شبه جزيره هند و چين و شبه جزيره مالايا قرار دارد. مساحت اين دريا ۵/۳ ميليون کيلومتر مربع مى‌باشد. اين دريا توسط کانال باشي (Bahi) و تنگه مالاکا به اقيانوس آرام و اقيانوس هند متصل مى‌شود و يکى از راه‌هاى کليدى به تمام بنادر دنيا مى‌باشد و يکى از شاهراه‌هاى اساسى دريايى بين چين و ديگر ممالک دنيا است.


چهار جزيره استراتژيک چين يعنى دونگ‌شا، جونگ‌‌شا و نان‌شا و همچنين دو جزيره معروف خى‌نن و خوانگ‌ين در اين دريا واقع گرديده‌اند.


تعدادى از رودخانه‌هاى مهم چين از جمله جوجيانگ، خان‌جيانگ، خونگ‌خه و ... نيز به اين دريا مى‌ريزند.