طبق سرشمارى انجام شده در سال ۲۰۰۰، تعداد کل نيروهاى مسلح حدود ۱۰ هزار نفر برآورد شده است. (گزارش ج.ا.ا. - منامه)

نيروى زمينى

- نيروى زمينى بحرين متشکل از ۸،۵۰۰ نفر است که شامل ذيل مى‌شود.(Ibid)


- بک تيپ مسلح (۲ دستگاه تانک و يک گردان شناسائي) در حال تشکيل


- يک تيپ پياده نظام (۲ گردان مکانيزه و يک گردان پياده نظام / موتوري)


- يک تيپ توپ‌خانه (يک توپ‌خانهٔ سنگين، ۲ متوسط، يک سبک و يک آتش‌بار)


- يک گردان پدافند هوائى (۲ يگان موشک زمين به هوا، يک يگان پدافند هوائي)

تجهيزات

- تانک: ۱۰۶ دستگاه ۳A ۶0 - M


- نفربَر شناسائي: ۲۲ دستگاه ۹۰ - AML (نفربر زرهى ساخت فرانسه.) ۸ دستگاه Saladin (نفربَرهاى زرهى ساخت انگلستان.) ۸ دستگاه Ferret (نفربرهاى زرهى ساخت انگلستان.)، و ۸ دستگاه Shorland


- نفر بر زرهي: ۱۰ دستگاه Saxon 105 - AT، (نفربرهاى زرهى ساخت انگلستان.)، ۱۱۰ دستگاه M -3 Panhard (نفربر رزمى ساخت فرانسه.)، ۱۱۵ دستگاه 2A 113-M


- توپ‌خانه: ۱۰۵ ميليمتري: ۸ عراده سبک


۱۵۵ ميليمتري: ۲۸ عراده ۱۹۸ -M


- توپ‌خانهٔ خودکششي: ۲۰۳ ميليمتري: ۱۳ عراده ۱۱۰ - M


- دستگاه چند پرتابهٔ موشک: ۲۲۷ ميليمتري: ۹ سيستم چند پرتابه موشک


- خمپاره انداز: ۸۱ ميليمتري: ۹ قبضه


۱۲۰ ميليمتري: ۹ قبضه


- جنگ افزار هدايت شوندهٔ ضد تانک: ۱۵ فروند BGM - VIA TOW


- دستگاه پرتاب بدون عقب‌نشيني: ۱۰۶ ميليمتري: ۳۰ قبضه A1 40-M


۱۲۰ ميليمتري: ۶ قبضه MOBAT


- توپ‌هاى ضد هوائي: ۳۵ ميليمتري


- موشک زمين به هوا: 70 - RBS + 40،۱۸ فروند Stinger، ۷ فروند Crotale، ۸ فروند IHAWK

نيروى دريائى

پيش از ۱۹۷۹، نيروى دريائى بحرين بسيار کوچک بود و حدود ۲۰۰ پرسنل بيشتر نداشت و شناورهاى اين کشور فقط شامل تعدادى قايق‌هاى گشتى ساحلى بود. ولى در ۱۹۷۹ اين کشور با سفارش دو فروند ناوچه توپدار و دو فروند ناوچهٔ سريع‌السير به آلمان غربي، که در سال‌هاى ۸۴ - ۱۹۸۲ به بحرين تحويل داده شد، گامى به جلو برداشت. پس از آن نيز هر از چند گاهى بحرين به افزايش تجهيزات نظامى - دريائى خود پرداخته است.


به مناسبت هفدهمين سالگرد تشکيل نيروى دفاع بحرين، وليعهد اين کشور اقدام به افتتاح يک پايگاه دريائى و به آب‌اندازى دو فروند ناوچهٔ موشک انداز به نام‌هاى الجابريو احمد‌الفاتح ساخت انگلستان نمود. ناوچه‌هاى ديگرى نيز در نيروى دريائى بحرين وجود دارد که اکثراً توپدار و ساخت آلمان است.


گفته مى‌شود تعداد پرسنل نيروى دريائى بحرين ۷۰۰۰ نفر است (The Military Balance 1995 - 96) و بنادر نيروى دريائى در اين کشور شامل بنادر منامه و سلمان مى‌شود.

تجهيزات (The Military Balance 1995 - 96. p.130)

- قايق: فروند Oliver Hazard Perry - Class که مجهز به موشک زمين به هوا است. شناور ساحلى و گشتى Combatant: ۱۰ فروند


- ناو Corvettes: ۲ فروندالمنامه (ازنوع M Ge Lurssen- 62) با موشک زمين به زمين Exocet MM - 40 2 *2، اين ناوها مجهز به عرشهٔ حمل‌ هلى‌کوپتر است.


- ناوچهٔ موشک انداز: ۴ فروند احمدالفتاح (از نوع M - 45 Ge Lurssen) با Exocet 40 - MM 2*2


- ناوچه‌ٔ گشتي: ۴ فروند که شامل ۲ فروند الرفاع (از نوع 3-m 83 Ge - Lurssen) و ۲ فروند ناوچهٔ سريع‌السير مى‌شود.


- ناوچهٔ پشتيبانى و غيره: ۴ فروند Ajeera LCU - Type پشتيبانى

نيروى هوائى

در ۱۹۷۶ يک يگان کوچک هوائى در نيروى دفاعى بحرين مستقر شد. از آن تاريخ بحرين، تجهيزات هوائى خود را با خريد هلى‌کوپترهاى مختلف آغاز کرد. اگرچه آمريکا تقاضاى بحرين مبنى بر خريد جنگنده‌هاى نورتروپ F-5 را در ۱۹۷۸ رد کرد ولى اين سياست در ۱۹۸۲ تغيير يافت اولين سرى جنگنده‌هاى F-5 به تعداد ۶ فروند و به همراه موشک‌هاى هوا به هوا به بحرين فروخته شد که اين تعداد در ۱۹۸۶ به ۱۲ فروند رسيد.


در همان سال وزارت دفاع آمريکا اعلام داشت که به‌منظور بالا بردن توان دفاعى بحرين تصميم دارد ۱۲ فروند جنگندهٔ F-۱۶ را به اين کشور بفروشد. بدين ترتيب بحرين اولين کشور دارندهٔ هواپيماى F-۱۶ در حوزهٔ خليج‌فارس گرديد.


محل استقرار جنگنده‌هاى F-5 در فرودگاه‌ عادى و بين‌المللى محرق است و به‌وسيلهٔ خلبانان بحرينى هدايت مى‌شود. در ضمن بحرين اقدام به ساخت فرودگاهى نظامى در جنوب اين کشور کرده است، جائى‌که تراکم جمعيت کم مى‌باشد. پرسنل نيروى هوائى بحرين متشکل از ۱۵۰۰ نفر است. (The Military Balance 1995 - 96. p.130)

تجهيزات (Ibid)

- ۲۴ فروند هواپيماى جنگى


- ۲۴ فروند هواپيماى جنگى


- ۱۰ فروند هلى‌کوپتر مسلح


- هواپيماى شکاري: يک اسکادران با ۸ فروند 5E - F و ۴ فروند F - 5F


- جنگنده: يک اسکادران با ۸ فروند ۱۶C - F و ۴ فروند F - 16D


- هواپيماى ترابري: ۲ فروند گلف استريم (VIP,III-1,II-1) و يک فروند بوئينگ ۷۲۷ هلى‌کوپتر: يک اسکادران با ۱۲ فروند 212 -AB (۱۰ فروند مسلح) ۴ فروند ۱۰۵ - BO، يک فروند (UH -VIP) 60L و يک فروند (VIP) A70 S


- موشک هوا به زمين: ۱۲ - AS, AGM - 65 65 Maerick


- موشک هوا به هوا: AIM - VF Sparrow, AIM 9P Sidewinder


- وزارت دفاع آمريکا در سال ۲۰۰۰ طرح فروش ۲۶ فروند موشک هوا به هوا از نوع امرام را به ارزش ۱۱۰ ميليون دلار به بحرين رسماً به کنگره ابلاغ نموده است. (گزارش سفارت ج.ا.ا. - منامه، ۱۳۸۰)

نيروهاى شبه نظامى

نيروهاى شبه نظامى در بحرين شامل گارد ساحلى و پليس مى‌شود که تعداد آنان به ترتيب ۲۵۰ و ۹۰۰۰ نفر مى‌باشند. (The Military Balance 1995 - 96. p.130) مجموع اين نيروها زير نظر وزارت کشور فعاليت دارند و وظيفهٔ آنان جلوگيرى از هرگونه اغتشاش و حرکت‌هاى سياسى است.


مرکز ستاد پليس بحرين در منطقه‌اى به‌نام قلعه در جنوب غربى منامه است. تجهيزات گارد ساحلى شامل يک فروند ناوچهٔ گشتى ساحلى و ۲۰ ناوچهٔ گشتى ديگر، ۲ فروند Landing Craft پشتيبانى و يک فروند Hovercraft مى‌باشد. (The Military Balance 1995 - 96. p.130) تجهيزات پليس اين کشور شامل ۲ فروند هيوز - ۵۰۰ (Hughes)، ۲ فروند هلى‌کوپتر بل (Bell) - 412 و يک فروند هلى‌کوپتر بل - ۲۰۵ مى‌شود. (The Military Balance 1995 - 96. p.130)