اتريش به علت واقع شدن بر سر چهار راه غرب به شرق و شمال به جنوب اروپا، از همان قرن هيجدهم يکى از قطب‌هاى مهاجرپذير اروپا بوده و پايتخت آن وين به دليل موقعيّت سياسى و اجتماعى در قرون ۱۸ و ۱۹ ميلادى به عنوان يک شهر بين‌المللى با اقليت‌هاى مختلف نژادى شهرت يافته است. پس از جدايى مجارستان از اتريش و فروپاشى امپراتورى مجارستان و تشکيل جمهورى اتريش در سال ۱۹۱۸ ميلادي، شمارى از مردم نژادهاى صربى - مجاري و اسلاو - چک از اتريش به‌خصوص وين مهاجرت نمودند. آمار دقيقى از مهاجرت اين افراد در آن زمان وجود ندارد. ولى وجود عده قليلى از اقليت‌هاى قومى بيانگر خروج دسته‌جمعى آنها است.


در سال‌هاى قبل از جنگ جهانى دوم و همچنين در طول جنگ نيز تعدادى از اهالى اتريش (به‌خصوص روشنفکران و يهوديان) از اتريش خارج شده و به کشورهاى ديگر (به‌خصوص ايالات متحده آمريکا) مهاجرت نمودند. وجود محلات اتريشى در ايالات متحده آمريکا و بعضى از کشورهاى آمريکاى لاتين نشانگر کوچ اتريشى‌ها در طول سال‌هاى جنگ جهانى دوم است.


از سال ۱۹۷۰ ميلادى به علت رونق اقتصادى و گسترش بازار، کارگران خارجى بسيارى از کشورهاى ديگر از جمله يوگسلاوى و ترکيه به اتريش مهاجرت نموده و در بخش خدمات و صنايع مشغول به کار شدند. روند مهاجرت اين کارگران از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ ميلادى سير نزولى داشته و دوباره از سال ۱۹۸۵ ميلادى تا کنون روبه افزايش بوده است. (جدول مربوطه)


بيشتر مهاجران اتريش را کارگران خارجى تشکيل مى‌دهند، آنها براى مدنى طولانى يا متوسط در اتريش مسکن گزيده و برخى نيز پس از مدتى مقيم اين کشور مى‌شوند. فزون بر کارگران خارجى پناهندگانى به اتريش مهاجرت مى‌کنند که يا در جستجوى سرپناه بوده و يا آن کشور را براى رسيدن به کشور موردنظر خود بر مى‌گزينند. آنها بيشتر به لحاظ دلايل سياسى به اتريش نمى‌آيند؛ بلکه به جهت موقعيّت اقتصادى و اجتماعى غيرقابل تحمل در کشورشان به اين سرزمين پناه مى‌آورند. اين گروه از پناهندگان اغلب از کشورهاى شرقى اروپا و جهان سوم راهى کشورهاى اروپاى غربى مى‌شوند. (جدول مربوطه).


وين به لحاظ موقعيّت خاص جغرافيايى و بين‌المللى خود و جاذبه‌هاى بسيار اقتصادى و تجارى و فرهنگى همه ساله تعداد بسيارى مهاجر خارجى را در خود جاى مى‌دهد و شمارى نيز از اين شهر مهاجرت مى‌کنند. مهاجرت کنندگان خارجى به وين طى سال‌هاى گذشته روند رو به رشد قابل توجهى داشته‌اند. (جدول مربوطه)

جدول وضعيت مهاجرت به اتريش طى سال‌هاى ۱۹۹۱ - ۱۹۷۱ ميلادى

سال کارگران خارجي ساکن يا مقيم شدگان خارجي اعطا يا قبول تابعيت پناهندگان در جستجوى سرپناه
۱۹۷۱ ۱۵۰،۲۱۶ ۲۱۱،۸۹۶ ۵۵۲۱ ۲۰۵۸
۱۹۸۱ ۱۷۱،۷۷۳ ۲۹۱،۴۴۸ ۷۴۳۲ ۳۴،۵۵۷
۱۹۸۲ ۱۵۵۹۸۸ ۳۰۲،۸۷۲ ۷۱۵۹ ۶۳۱۴
۱۹۸۳ ۱۴۵،۳۴۷ ۲۷۵،۰۱۶ ۹۹۰۰ ۵۸۶۸
۱۹۸۴ ۱۳۸،۷۱۰ ۲۶۸،۷۶۲ ۷۷۹۲ ۷۲۰۸
۱۹۸۵ ۱۴۰،۲۰۶ ۲۷۱،۷۲۰ ۷۳۱۱ ۶۷۲۴
۱۹۸۶ ۱۴۵،۹۶۳ ۲۷۵،۶۶۳ ۸۰۶۰ ۸۶۳۹
۱۹۸۷ ۱۴۷،۳۸۲ ۲۸۳،۰۰۸ ۶۶۱۸ ۱۱،۴۰۶
۱۹۸۸ ۱۵۰،۹۱۵ ۲۹۸،۷۱۵ ۷۳۱۵ ۱۵۷۹۰
۱۹۸۹ ۱۶۷،۳۸۱ ۳۲۲،۶۳۲ ۷۳۰۵ ۲۱،۸۸۲
۱۹۹۰ ۲۱۷،۶۱۱ ۴۱۳،۹۳۲ ۸۹۸۱ ۲۲،۷۸۹
۱۹۹۱ ۲۶۴،۱۰۲ ۵۱۰،۰۳۲ - ۲۷،۳۰۶

جدول مهاجرت به و از وين طى سال‌هاى ۱۹۹۱ - ۱۹۸۳ ميلادى

سال به وين از وين بالانس
خارجى‌ها کل مهاجرين خارجى‌ها کل مهاجرين خارجى‌ها کل مهاجرين
۱۹۸۳ ۱۲،۶۹۴ ۳۳،۶۱۹ ۱۲،۰۱۴ ۳۸،۶۲۹ ۶۸۰+ ۵۰۱۰-
۱۹۸۸ ۳۴،۵۹۷ ۵۹،۷۳۳ ۱۸،۵۸۰ ۴۶،۰۶۰ ۱۶،۰۱۷+ ۱۳،۶۷۳+
۱۹۸۹ ۴۰،۴۷۹ ۶۶،۲۹۳ ۱۶،۹۸۱ ۴۷،۳۴۴ ۲۳،۴۹۷+ ۱۸،۹۴۹+
۱۹۹۰ ۴۴،۲۳۲ ۷۰،۵۲۷ ۱۶،۴۹۴ ۴۷،۶۸۵ ۲۷،۷۳۸+ ۲۲،۸۴۲+
۱۹۹۱ ۵۳،۵۹۱ ۸۱،۴۲۵ ۱۷،۹۱۲ ۵۰،۴۴۱ ۳۵،۶۷۹+ ۳۰،۹۸۴+