- در اين مرحله بسيار ضرورى است که فعاليت‌هاى بدنى فراگيران دقيقاً زير نظر قرار گيرد و معلمان و مربيان تذکرات لازم را در اجراء حرکات صحيح ارائه دهند.


- فعاليت‌ها طورى برنامه‌ريزى شود که حرکات از ساده به مشکل انجام شود.


- اجراء متنوع حرکات و کمک گرفتن از انواع بازى‌ها موجب علاقمندى فراگيران شده، در نهايت به بهبود و توسعه قابليت‌هاى بدنى مى‌انجامد.


- نوع حرکات، فعاليت‌ها، بايد با توجه به سن، جنس، قد، وزن، توانائى و... فراگيران طرح‌ريزى و اجراء شود.


- ايجاد هماهنگى بين کليه حرکات و توجه به نقاط قوت و ضعف فراگيران و اقدام در رفع معايب فراگيران.

تمرينات جهشى

- پرش روى تشک نرم با هر دو پا به‌صورت (عمودى و افقي). ”تصوير زير“- پرش از ارتفاع (۱۰۰ تا ۷۰ سانتى‌متر) به پائين و برعکس (تصوير زير). براى آسان شدن تمرين مى‌توان از دو سکو استفاده کرد.- پرش جفتى به‌صورت پهلو به سمت راست و چپ از روى نيمکت يا هر نوع مانع مناسب (تصوير زير)- انجام پرش عمومى و همزمان با آن پرتاب توپ طبى مناسب. لازم است تمرين با هر دو دست (راست و چپ) انجام شود (تصوير زير)


تمرينات سرعت، عکس‌العمل و چالاکى

- براى انجام اين تمرينات بهتر است از اندازه‌هاى زمين واليبال استفاده شود. تمرين در شکل‌هاى مختلف و در مسافت‌هاى متغير با توانائى فراگيران طرح‌ريزى مى‌شود (تصوير زير)
زمان: ثانيه- با قرار دادن توپ يا وسيله ديگر ۶ منطقه از يک نيمه زمين واليبال را مشخص مى‌کنيم (ترجيحاً توپ طبي). آنگاه از فراگيران مى‌خواهيم تا به ترتيب زير توپ‌ها را لمس کنند (تصوير زير).
زمان: ثانيه ۱ به ۲ برگشت به ۱ -->۱ به ۳ برگشت به ۱ -->۱ به ۴ برگشت به ۱ -->۱ به ۵ برگشت به ۱ -->۱ به ۶ برگشت به ۱.


- فراگير ابتدا از روى يک مانع پرش کرده، فوراً به‌صورت درازکش از زير مانع ديگرى عبور مى‌کند. سپس پرش عمودى را از روى يک مانع مناسب انجام مى‌دهد. اين دورِ حرکت مى‌تواند مجدداً و در مسيرهاى متوالى صورت گيرد (تصوير زير)
زمان: ثانيه


تمرينات انعطاف‌پذيرى

اين تمرينات در يادگيرى مهارت‌هاى واليبال نقش عمده‌اى دارند. نمونه‌اى از اين تمرينات در تصاوير زير مشاهده مى‌شود، انجام چنين تمريناتى در شروع تکنيک‌هاى واليبال براى آمادگى بهتر عضلات و مفاصل درگير بسيار ضرورى است.تمرين با کِش

اين وسيله به رغم سادگى و کم‌هزينه بودن، در واقع يکى از وسايل بسيار مهم کمک آموزشى براى آماده‌سازى عضلات درگير در يادگيرى مهارت‌هاى واليبال محسوب مى‌شود. تمرين با اين وسيلهٔ خصوصاً براى نوجوانان و جوانان که با وزنه کم‌تر کار مى‌کنند بسيار مناسب است (تصاوير زير)