بازشدن بيش از حد گردن

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - مهره‌اى گردنى و رأسى
- راست‌کننده ستون فقرات (بخش گردنى و سرى)
- نيم‌خارى (بخش گردنى و سرى)
- عضلات تحت پس‌سرى
- عضلات عمقى ستون فقرات (بخش گردنى و سرى)
کمکى - بخش يک عضله ذوذنقه
خنثى‌کننده‌ها - عضلات تاکننده جانبى يک طرف خنثى‌کننده حرکت‌هاى طرف ديگر مى‌باشند.
ثابت‌کننده‌ها - بازکننده‌هاى مهره‌ها در ناحيه کمرى و سينه‌اى متوازى‌الاضلاع و بخش چهار ذوذنقه (کتف را براى عمل بخش يک عضله ذوذنقه ثابت مى‌کند.)

تاشدن گردنى

  حرکت‌دهنده‌ها   اصلى - جناغى چنبرى پستاني
- عضلات جلوى ستون فقرات
  کمک‌کننده‌ها   - سه عضله نردبانى
- عضلات هيوئيد
خنثى‌کننده‌ها - عضلات تاکننده جانبى يک طرف خنثى‌کننده طرف ديگر است
ثابت‌کننده‌ها - بخش ترقوه‌اى عضله سينه‌اى بزرگ، تحت ترقوه‌اى (ترقوه را براى عمل عضله جناغى چنبرى پستانى ثابت مى‌کند)، بازکننده‌هاى تحتانى ستون مهره‌اى گردنى و فوقانى ستون مهره‌هاى سينه‌اى مهره‌ها را براى عمل عضلات جلوى مهره‌اى و سه عضله نردبانى ثابت مى‌کند. عضله راست شکمى (جناغ را براى عمل عضله جناغى چنبرى پستانى ثابت مى‌کند)