رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ تاريخ هنر جهان - - ۲
۲ مبانى هنرهاى تجسمى - - ۲
۳ تاريخ هنر ايران - - ۲
۴ آشنائى با ادبيات کهن ايران و جهان - - ۲
۵ طراحى مقدماتي - - ۲
۶ تاريخ نمايش جهان (۱) - - ۲
۷ خواندن تحليل نمايشنامه - - ۲
۸ اصول و مبانى بازيگرى و کارگردانى - - ۲+۲
۹ اصول و مبانى طراحى صحنه - - ---
۱۰ اصول و مبانى نمايشنامه‌نويسي - - ---
۱۱ اصول و مبانى نمايش عروسکى - - ---
۱۲ کارگاه نمايش (ايراني) - - ۱
۱۳ فرهنگ عامه - - ---
۱۴ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسى - ۲۶۶/۰۲ ۲
۱۵ آشنائى با موسيقى - - ۲
۱۶ - - - -
۱۷ کارآموزى - - ۲