در حالی مستغلات با در اختیار داشتن بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی کمتر از یک درصد از درآمدهای مالیاتی تامین را می‌کنند که کارمندان تنها در پنج ماهه ابتدایی سال حدود ۱۳ درصد این درآمدها پرداخت کرده‌اند.

علی عسکری با اشاره به اینکه با اتکای درآمد‌های دولت به مالیات و احتساب مالیات‌دهندگان به عنوان تامین‌کننده‌ی درآمد انتظارات جامعه هم از دولت بیشتر خواهد شد اظهار کرد: در شرایط فعلی ۴۳ درصد بودجه جاری و حدود ۳۴ درصد بودجه عمومی دولت از محل مالیات تامین می‌شود؛ بنابراین پاسخ‌گویی دولت‌ها حدود کمتر از ۵۰ درصد درآمدها است چراکه بیش از ۵۰ درصد بودجه از نفت تامین می‌شود.

وی با تاکید بر این که دولت‌های ما در طول ادوار مختلف همیشه خود را مالک درآمدهای نفتی می‌دانستند تصریح کرد: آنها با فرض اینکه درآمد‌های نفتی متعلق به دولت است این درآمد‌ها را بی‌محابا هرجا که کم می‌آوردند، هزینه می‌کردند که این موضوع به هیچ دولت خاصی بر نمی‌گردد چراکه سهل‌الوصول‌ترین درآمد برای تامین بودجه دولت پول نفت است و وصول مالیات کار آسانی نیست.

عسکری افزود: برای افزایش درآمدهای مالیاتی فراهم شدن ابزار‌های لازم همچنین قانع کردن مالیات‌دهندگان به مالیات دادن ضروری خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه هنگامی که دولت‌ها از محل درآمد‌های مالیاتی خود را اداره می‌کنند پاسخ‌گویی‌ آنها به مردم بیشتر خواهد شد افزود: البته این به آن معنی نیست که دولت‌های ما هم که مالیات می‌گیرند از این مالیات برای مردم هزینه نمی‌کنند.

رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه اگر امروز جاده، بیمارستان، سد یا خیابانی ساخته می‌شود بخشی از آن از محل مالیات است ادامه داد: بنابراین دولت‌های ما از پول مالیات خرج نمی‌کنند، اما از آنجا که وزن نفت در تامین درآمد‌های دولت بیشتر است، نقش مالیات خودنمایی نمی‌کند.

عسکری با بیان اینکه همواره به استانداران و شهرداران توصیه کرده‌ام که یک میدان را به نام مالیات نام‌گذاری کنند گفت: به عنوان نمونه این کار در میدان ورودی شهر اهواز انجام شده تا مردم بدانند که این خیابان یا بلوار از محل درآمد‌های مالیاتی ایجاد شده و مالیاتی که می‌پردازند برای رفاه خود آنها هزینه می‌شود به عبارتی دیگر باید انعکاس آنچه را که در نظام اقتصادی به دولت پرداخت می‌کنند، ببینند.

به گفته وی اگر در مورد درآمدهای مالیاتی اطلاع‌رسانی بیشتری شده و پاسخ‌گویی دولت نیز بیشتر شود، مردم درک عمیق‌تری از اهمیت پرداخت مالیات از سوی خود خواهند داشت.

** ۱۳ درصد درآمدهای مالیات از حقوق کارمندان است

رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه در مورد اقدامات این سازمان برای گسترش چتر مالیاتی و مالیات‌های مستقیم توضیخ داد: در پنج ماه نخست امسال حدود ۱۵ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات بدست آمده که از این رقم مالیات حقوق بخش دولتی وعمومی ۱۳ درصد بوده به عبارتی نزدیک دو هزار میلیارد تومان از این مالیات‌ها مالیات حقوق است؛ بر این اساس سایر منابع درآمدی هم منابع قابل توجهی است.

وی اضافه کرد: ۴۴ درصد از مالیات بدست آمده، مالیات بر اشخاص حقوقی و ۲۱ درصد مالیات بر درآمد‌ اشخاص حقیقی است که از این میزان ۱۳ درصد مالیات حقوق، همچنین پنج درصد مالیات بر ثروت، ۳۰ درصد مالیات‌های غیرمستقیم و ۷۰ درصد مالیات‌های مستقیم است که از این ۷۰ درصد سهم مالیات حقوق ۱۳ درصد است؛ بنابراین منابع مالیاتی منابع متعدد و متنوعی است و سهم حقوق تنها ۱۳ درصد است، اما در مقایسه با برخی بخش‌های اقتصادی این رقم قابل توجه خواهد بود.

عسکری با بیان اینکه مشاغل که ۲۵ درصد اقتصاد ایران را در دست دارند تنها شش درصد مالیات می‌دهند بیان کرد: حقوق‌بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی که در مجموع ۹ میلیون نفر هستند، ۱۳ درصد مالیات می‌دهند، در حالی که آنهایی که ۲۵ درصد وزن اقتصاد را تشکیل می‌دهند تنها شش درصد است.

***سهم کمتر از یک درصدی مستغلات در درآمدهای مالیاتی کشور

رییس سازمان امور مالیاتی در ادامه با بیان اینکه انحراف‌های موجود در سیستم مالیاتی در تامین منابع مالیاتی بین زیربخش‌های اقتصادی است که برخی نقاط فشار بیشتر و جاهای دیگری فشار کمتری تحمل می‌کند، اما همه مالیات‌ می‌دهند افزود: درعین حال برخی بخش‌ها با توجه به سهمی که در اقتصاد دارند مالیات کمتری می‌دهند.

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه مستغلات وزن بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور را برعهده دارند اما در کل ۹ دهم درصد از مالیات ایران را می‌دهند؛ یعنی حتی کمتر از یک درصد در حالی که یکی از بخش های مهم اثرگذار روی تورم هستند.

عسکری با بیان اینکه اجاره‌بهای مسکن نزدیک ۲۵ درصد وزن تورم در اقتصاد ایران است یادآور شد: این درآمد اجاره نصیب کسانی که یک درصد درآمد مالیاتی را تامین می‌کنند یا نقل و انتقالاتی که در مستقلات انجام می‌شود خواهد شد بنابراین رقم قابل توجهی درآمد نصیب صاحبان مشاغل ذی‌ربط می‌کند اما این قشر شش دهم درصد درآمد مالیاتی را تامین می‌کنند.