فاطمه هاشمی رفسنجانی گفت: تا ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه از تصمیم پدر خبر نداشتیم و ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه بلند شدند و گفتند بسم الله الرحمن الرحیم برویم.

به گزارش خبرنگار مهر فاطمه و یاسر هاشمی رفسنجانی فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از ثبت نام وی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هنگام خروج در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که چه شد که آیت الله هاشمی رفسنجانی تا لحظات آخر ثبت نام نکردند، گفتند: بنویسید آقای هاشمی مردانگی کرده است.

فاطمه هاشمی گفت: ما اصلا اطلاع نداشتیم تا ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه که ایشان بلند شدند و گفتند بسم الله الرحمن الرحیم برویم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا هاشمی دیشب یا امروز با رهبری دیدار ویژه ای داشته است گفت: ما خبر نداریم.

فاطمه هاشمی در پاسخ به این سئوال که سایر فرزندان هاشمی چرا او را همراهی نکردند، گفت: شاید خبر نداشتند چون ما هم تا آخرین لحظه خبردار نبودیم، شاید هنوز هم خبر ندارند.

وی در این باره که ستادهای انتخاباتی آیت الله هاشمی از چه زمانی فعال خواهد شد، گفت: ستاد انتخاباتی نخواهیم داشت.