حجت الاسلام والمسلمین سید محمد رضا میرتاج الدینی با بیان اینکه برخی ها از ابتدا با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سیاسی برخورد کردند و آمار و ارقام های غیرکارشناسی را ناشی از نرخ تورم و حاملهای انرژی اعلام کردند، گفت: اکنون آنها درصدد هستند تا مواضع خود را برای گام بعدی هدفمندی یارانه ها از سر بگیرند.

وی افزود: ملت ایران آثار فاز اول هدفمندی یارانه ها را که با قوت اجرا شد مشاهده کردند و اگر با برخی مشکلات ارزی و اقتصادی مصادف نمی شد طعم شیرین آن را بیشتر احساس می کردند.

***هدف دولت از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها سیاسی نیست

معاون رییس جمهوری در اجرای قانون اساسی با اشاره به اینکه برخی با موضوع هدفمندی یارانه ها سیاسی برخورد می کنند، خاطرنشان کرد: برخی خلط سیاسی کرده و سعی می کنند همه مشکلات اقتصادی را بر روی هدفمندی یارانه ها خراب و انباشته کنند در حالی که تمام اقتصاددانان بر روی این موضوع اجماع دارند که هدفمندی یارانه ها یک گام به سوی عدالت و افزایش قدرت خرید مردم است.

میرتاج الدینی با اشاره به ادعاهای برخی ها که هدف دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها سیاسی است،خاطرنشان کرد: ادعاهای بی اساس برخی ها باعث شد فاز اول هدفمندی یارانه ها از سوی مجلس شورای اسلامی به مدت ۶ ماه مسکوت بماند و در دولت دهم اجرا شود حال در باره فاز دوم نیز همین تعبیر را بکار می برند در صورتی که این موضوع صحت ندارد.

وی تاکید کرد: دولت هر زمانی که بخواهد این طرح را اجرا کند با مسائل جنبی، سیاسی، اقتصادی و غیره روبرو می شود که مطرح شدن این مسائل حاشیه ای از سوی برخی ها باعث کندی کار می شود.