آفتاب

مردم با وجود تحریم‌های شدید قناعت می‌كنند

مردم با وجود تحریم‌های شدید قناعت می‌كنند

معاون اول رییس جمهور اعلام كرد كه مردم ایران با وجود تحریم‌های شدید قناعت می‌كنند و ایستاد‌ه اند.

کد N694136