مردی در دادگاه خانواده گفت: همسرم همیشه مشغول بافندگی و مرواریددوزی است و با اینكه می‌داند من با این كارش مخالف هستم ولی به آن ادامه می‌دهد؛ این كار جای من را برایش پر كرده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا»، مردی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست جدایی خود را به قاضی یك از شعب ارائه كرد.

این مرد در حضور قاضی شعبه ۲۵۴ این مجتمع قضایی خانواده با بیان اینكه همسرم اصلاً اهل تفریح نیست و مرا با رفتارهای خود خسته كرده است، گفت: همسرم فقط مشغول مروارید‌دوزی و بافندگی است؛ ما وضع مالی خوبی داریم ولی او این كار را دوست دارد و برای اینكه آبرویم را ببرد وسایلی را كه با دستان خود درست می‌كند، به همسایگان می‌فروشد.

وی با اشاره به اینكه همسرم با این كارهایش خود را عینكی كرده است، ادامه داد: هر وقت از او می‌خواهم كه با من به گردش بیاید، با مخالفت او روبه‌رو می‌شوم؛ همسرم از دوران نوجوانی مشغول به این كار بوده است و به آن علاقه بسیار دارد ولی من شوهر او هستم و وقتی با انجام این كار مخالفت می‌كنم او باید قبول كند؛ حاضرم هر چقدر پول كه بخواهد به او بدهم ولی او از این كار دست بكشد.

مرد در مقابل قاضی این پرونده ایستاد و با بیان اینكه همسرم به هیچ وجه و در هیچ شرایطی حاضر نیست از كار خود منصرف شود، افزود: من دیگر مجبور به جدایی هستم؛ همسرم وقتی از من جدا شود قدر من و كارهایی كه می‌خواستم برایش انجام دهم را می‌فهمد.

وی ادامه داد: اهمیت و ارزش بافندگی و مروارید‌دوزی برای همسرم از من بیشتر است؛ وقتی كه من می‌بینم او می‌تواند بدون من و با كارش به زندگی ادامه دهد، بنابراین می‌خواهم از او جدا شوم.

قاضی این شعبه حكمی صادر نكرد و مرد را به مصالحه با زن دعوت كرد.