رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از آزادی یک فروند کشتی توقیف شده این شرکت در هنگ کنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین داجمر افزود: این کشتی کانتینربر که به دلایل مشکلات ناشی از تحریم توسط یک بانک آلمانی توقیف شده بود، پس از تلاشها و رایزنی های وزارت بازرگانی ، خارجه و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و با حمایت دولت و سیستم بانکی کشور و استفاده از منابع داخلی شرکت پس از حدود یکصد روز توقیف آزاد شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت : این کشتی همزمان با آزادی از فک رهن نیز خارج خواهد شد.

وی افزود: اقدامات این شرکت برای تسویه فوری وام های خود با بانک اروپایی به صورت کامل ، توطئه بین المللی برای متوقف کردن ناوگان کشتیرانی ملی ایران را در جهان خنثی کرده است.

داجمر اظهار داشت : این کشتی پس از آزادی بر اساس برنامه زمانبندی به مقاصد بعدی حرکت خواهد کرد.

یک فروند کشتی کانتینر بر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت ۶۵۰۰ TEU کانتینر حدود یکصد روز پیش در مسیر سرویسهای منطقه ای مشغول حمل محمولات صاحبان کالا بود که با مانع تراشی های دول غربی برعلیه جمهوری اسلامی ایران توقیف شد.

همزمان با آزادی این کشتی، تلاش برای آزادی کشتی توقیفی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مالتا نیز در دست پیگیری است.