آفتاب

وزارت علوم مدارك ۲ دانشگاه كشور ارمنستان را غیر معتبر اعلام كرد

وزارت علوم مدارك ۲ دانشگاه كشور ارمنستان را غیر معتبر اعلام كرد

اداره کل امور دانش آموختگان مدارک تحصیلی دو دانشگاه ارمنستان را فاقد اعتبار اعلام كرد.

کد N533958

وبگردی