نخستین کارگاه تخصصی اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن همزمان با هشتادمین سالگرد روابط سیاسی و پنجاهمین سالگرد آغاز روابط رسمی فرهنگی ایران و ژاپن از تاریخ ۲۱ تا ۲۵ آوریل (دو تا ششم اردیبهشت) در توکیو با همکاری سایت اطلاع رسانی فرش ایران و پژوهشکده هنرهای سنتی با تدریس دکتر طاهر صباحی وحضوردکتر سید عبدالمجید شریف زاده رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی که در آیین اختتامیه کارگاه عالی تخصصی فرش دستباف، مدارک پایان دوره شرکت کنندگان را به ایشان اعطاء خواهد کرد برگزار خواهد شد.

سید عبدالمجید شریف زاده رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با سایت اطلاع رسانی فرش ایران بر ضرورت تلاش های آینده نگرانه در معرفی عمیق فرش دستباف ایران به ملت های جهان تاکید کرد.

شریف زاده در ارتباط با برگزاری همایش فرش دستباف در ژاپن گفت: "یقین دارم این اقدام، بستر ارزشمندی را برای استقبال بیش از پیش مردم ژاپن از فرش و دستبافته های ایران فراهم خواهد ساخت.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دوره های تخصصی برای دست اندرکاران فرش دستباف که با همکاری سایت اطلاع رسانی فرش ایران در داخل و خارج از کشور برگزار می گردد گفت: "این اقدام نتایج عملی قابل ملاحظه ای را در رویکرد علمی و تجلی ارزش های هنری فرش به عنوان یکی از میراث فرهنگی کشورمان بدنبال داشته است."

شریف زاده درباره گسترش کارگاه های آموزشی به خارج از کشور گفت: بر اساس بررسی های انجام شده از سوی این پژوهشکده و مطالعاتی که کمیته تخصصی فرش دستباف درباره تجار فرش ایرانی در خارج از کشور به عمل آورده است برگزاری دوره و کارگاههای آموزشی در زمینه شناخت ارزشها و ویژگی های هنری فرش دستباف، علاوه بر پشتیبانی و ارتقای دانش تجار و دست اندرکاران، در رشد جایگاه فرش ایرانی در سایر کشورها و نیز حفظ و توسعه بازارهای جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی اضافه کرد: "گرچه پژوهشکده هنرهای سنتی با توجه به اهداف و وظایف خود، تلاش اصلی اش را در حوزه توسعه دانش هنری و ارتقاء کیفی این هنر صنعت متمرکز نموده و دخالتی در امور تجاری فرش ندارد، لکن اقدامات این پژوهشکده علاوه بر پوشش و تامین نیازهای آموزشی و هنری، آثار مثبت خود را بطور طبیعی بر تجارت در این حوزه نیز خواهد داشت."

شریف زاده همچنین از حضور فعالانه اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن اظهار خرسندی نموده و افزود: "بکارگیری استعدادها و امکانات و بهره گیری هوشیارانه و صحیح از آن، هنری است که این اتحادیه بخوبی از خود نشان داده و الگوی عملی و مناسبی را برای سایر تشکل های فعال در عرصه هنرهای سنتی و صنایع دستی بوجود آورده است."

رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی در پاسخ به دعوت اتحادیه فرش دستباف ایران و سایت اطلاع رسانی در ژاپن برای حضور ایشان در همایش فرش دستباف ایران در ژاپن اظهار داشت: "از این دعوت برای توسعه اهداف پژوهشکده و نیز بررسی نزدیک تر چالش های پیش روی هنر قالی ایران استقبال می کنم و بسیار خرسندم که دست اندرکاران فرش در خارج از کشور با درک درستی از شرایط و مسئولیت های تاریخی خود، زمینه های تعامل جدی و عمیقی را میان بخش های رسمی و تشکل های مردم نهاد ایجاد نموده اند."

کارگاه تخصصی آموزش عالی شناخت فرش دستباف" از تاریخ ۲۱ تا ۲۵ آوریل (دوو تا ششم اردیبهشت) با تدریس دکتر طاهر صباحی در مرکز همایش های شهر توکیو برگزار خواهد شد

دکتر سید عبدالمجید شریف زاده رئیس پژوهشکده هنرهای سنتی علاوه بر حضور در این همایش، در آیین اختتامیه کارگاه عالی تخصصی فرش دستباف، مدارک پایان دوره شرکت کنندگان را به ایشان اعطاء خواهد کرد .

اطلاعیه کامل چگونه برگزاری کارگاه عالی تخصصی فرش دستباف ایران بزودی ازسوی دبیرخانه این لتحادیه به آگاهی تمامی اعضای محترم اتحادیه فرش دست بافت ایران درژاپن خواهد رسید.

اتحادیه فرش دستباف ایران در ژاپن