آفتاب

محکومیت معاون وقت دانشگاه زنجان و دختر دانشجو به شلاق

محکومیت معاون وقت دانشگاه زنجان و دختر دانشجو به شلاق

رئیس دادگستری استان زنجان گفت؛ معاون وقت دانشگاه زنجان به ۳۰ ضربه شلاق تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی و دختر دانشجوی دانشگاه زنجان نیز به ۳۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.

کد N506444