نماینده مردم مشهد اظهار داشت: تورم، گرانی و نابسامانی های اقتصادی ریشه ای عمیق و چند بعدی دارد و قتی که وزرا قادر به پاسخگویی نیستند عنوان می کنند که اقدامات آنان به دلیل درخواست رییس جمهور بوده، پس بهتر است به جای استیضاح وزرا، از رییس جمهور سوال شود.

علی سرافراز یزدی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تعویق استیضاح وزیر بازرگانی به دلیل پس گرفتن امضای برخی نمایندگان گفت: در شرایط فعلی که از عمر مجلس هفتم فقط چند روز دیگر باقی مانده، استیضاح اقدامی بی معنی است.

وی تاکید کرد: استیضاح باید قبلا انجام می شد و تیم اقتصادی دکتر احمدی نژاد مورد سوال قرار می گرفت زیرا برنامه اقتصادی کشور مورد سوال است. مسایل تورم و گرانی ریشه های مختلف دارد و فقط این نیست که ما بگوییم گرانی فلان محصول چه شد؟

نماینده مردم مشهد با تاکید بر عمق مساله تورم در کشور و ابعاد مختلف آن تصریح کرد: وقتی وزیر اقتصاد، دولت و عملکرد آن را نقد می کند، بانک مرکزی به برخی اقدامات عکس العمل نشان می دهد.

وی تصریح کرد: تیم اقتصادی تقریبا جمع شده و از این تیم فقط وزیر بازرگانی مانده که آن را هم ما جمع می کنیم.

وی گفت: اگر قرار است مجلس موضعی بگیرد و مسایل را شفاف کند باید از خود رییس جمهور سوال کند، زیرا وزرا وقتی نمی توانند پاسخگوی سوالات باشند، می گویند رییس جمهور این طور خواسته، یعنی در نهایت خود را به رییس جمهور وصل می کنند.