در نخستین كارگاه ملی حمل و نقل تركیبی كه توسط وزارت راه و ترابری برگزار شد، بر یكسان‌سازی مقررات و اسناد متحدالشكل در حمل و نقل تركیبی كه استفاده از شقوق حمل و نقل در جابه‌جایی یك بار مشخص مدنظر است، تأكید شد.

سعید مجتهد سلیمانی مدیركل امور بین‌الملل و صدور خدمات فنی و مهندسی وزارت راه و ترابری اظهار كرد: طبق مصوبات سازمان همكاری اقتصادی (اكو) در نشست وزرای حمل و نقل و ارتباطات و شورای برنامه‌ریزی منطقه‌یی این سازمان مقرر شده است كه ۱۰ كارگاه ملی حمل و نقل تركیبی در ۱۰ كشور عضو برگزار شود؛ كه نخستین آن در ایران برگزار شد.

وی بیان كرد: این كارگاه در راستای پروژه مشترك سازمان همكاری‌های اقتصادی اكو، آنكتاد و بانك توسعه اسلامی در حوزه حمل و نقل تركیبی برگزار شد.

مجتهد سلیمانی ادامه داد: این كارگاه با حضور نمایندگان بخش‌های حمل و نقل اعم از دولتی و خصوصی از جمله انجمن شركت‌های حمل و نقل بین‌المللی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی، انجمن كشتیرانی و خدمات وابسته، شركت كشتیرانی، گمرك و سازمان‌ها و شركت‌های تابعه وزارت راه و ترابری برگزار شد.

وی تصریح كرد: موضوع اصلی این كارگاه تنظیم و طراحی حمل و نقل تركیبی از مبدأ به مقصد ایران و بالعكس كه با انواع شقوق حمل و نقل انجام می‌شود، بود.

استفاده از تاسیسات بندری، راه‌آهن، حمل و نقل كانتینری، مدیریت نیروی انسانی كارآمد، یكسان‌سازی و یكپارچه‌سازی مقررات بیمه‌یی و بانكی و اسناد متحدالشكل از موضوع مورد بررسی در این كارگاه بود.

مدیركل امور بین‌الملل و صدور خدمات فنی و مهندسی اعلام كرد: مشاوره در خصوص مطالعه و پژوهش در زمینه حمل و نقل تركیبی انتخاب شده است كه تا پایان دی ماه این پروژه به پایان خواهد رسید.

در این كارگاه دكتر مهین فغفوری، رییس انجمن بین‌المللی حمل و نقل تركیبی كه مقر آن در ژنو است، سخنرانی كرد.

نماینده آنكتاد و نماینده بانك توسعه اسلامی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری از دیگر سخنرانان این كارگاه بودند.

همچنین دبیركل سازمان همكاری‌های اقتصادی در نخستین كارگاه ملی حمل و نقل تركیبی حضور یافت.