دولت در قانون بودجه سال ۸۶ ملزم شده است بخشی از بدهی‌های صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، بانک کشاورزی و صنایع هواپیما‌سازی ایران را پرداخت کند اما آمار هفت‌ماهه بانک مرکزی حاکی از عدم پرداخت مبالغ فوق توسط دولت با وجود گذشت هفت‌ماه از سال ۸۶ است.

در بند تملک دارائی‌های مالی بودجه سال ۸۶ دولت موظف شده است مبلغ ۲۷۶۲۷ میلیارد ریال بدهی خود به صندوق‌های بیمه و بازنشستگی را در طول سال ۸۶ و در ۷ ماه این سال مبلغ ۱۶۳۴۹ میلیارد ریال به این صندوق‌ها به‌صورت سهام پرداخت کند اما در ۷ ماه مبلغی یا سهمی پرداخت نکرده است.

در همین بند دولت موظف شده ۵۰۰۰ میلیارد بدهی خود به بانک کشاورزی را در طول سال و مبلغ ۲۹۵۹ میلیارد ریال را در ۷ ماهه اول ۸۶ به بانک کشاورزی بپردازد که پس از ۷ ماه مبلغی پرداخت نشده و این بانک هم مثل سایر بانک‌ها، پس از قفل شدن در خزانه بانک مرکزی به روی بانک‌ها توسط رئیس جدید بانک مرکزی، با کمبود منابع مواجه شده و پرداخت وام به کشاورزان شدیداً کاهش یافته است به‌نحوی که کشاورزان در خرید ماشین‌آلات کشاورزی و سازندگان ماشین‌آلات برای فروش محصولات خود دچار مشکل شده‌اند به‌طوری‌که دولت حدود ۹۰ میلیارد تومان به تراکتورسازی ایران بدهکار است.

براساس این بند، دولت ملزم شده مبلغ ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال از بدهی واصل وام‌های خارجی را در طول سال ۸۶ و مبلغ ۱۲۳۷۳ میلیارد ریال از وام‌های خارجی را در ۷ ماهه اول ۸۶ پرداخت نماید اما دولت فقط ۷۳۲۲ میلیارد ریال و ۳۷ درصد مقدار مصوب را پرداخت کرده است. در پرداخت به شرکت هواپیماسازی ایران نیز دولت حتی یک ریال از ۱۰۲۰ میلیارد تعهدات خود را پرداخت نکرده است.

پرویز بابائی