نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری كرد كه در مجلس هشتم و انتخاب های بعدی امور به دست افرادی بیفتد كه هم به لحاظ كارشناسی و هم تعهد به آرمان های امام، ملت، رهنمودهای مقام معظم رهبری و الگوسازی حكومت دینی بتوانند الگوهای مناسبی را به دنیا عرضه كنند.

به گزارش ایسنا، الیاس نادران طی سخنانی در نشست هم اندیشی بانوان جبهه متحد اصولگرایان خاطرنشان كرد: در تاریخ قانونگذاری بعد از انقلاب و در عرصه سیاسی كشور رقابت هایی وجود داشت اما تا پیش از دوم خرداد همه رقابت ها و مبارزات سیاسی در میدان انقلاب بود و وجه مشترك همه آن ها این بود كه به آرمان های امام، اصول انقلاب و اصول قانون اساسی پایبند بودند اما بعد از دوم خرداد گرایش های خارج از نظام كه اعتقادی به نظام دینی نداشتند به حاكمیت نفوذ كردند كه تبلور آن مجلس ششم بود.وی با انتقاد از عملكرد مجلس ششم، افزود: مجموعه اقداماتی كه در این مجلس انجام می گرفت بر محور تقویت آرمان های انقلاب و بنیادهای نظام نبود بلكه بر استحاله حاكمیت و مبانی حقوقی نظام در نظام بین الملل و رفع اثر از نهادها و مشخصه هایی كه علایمی از انقلاب داشتند، جریان داشت.

نادران با اشاره به مصادیقی از این امر خاطرنشان كرد: حذف معاونت پرورشی در آموزش و پرورش، حذف گزینش ها و پیوستن به كنوانسیون های مختلف كه تعارضات مبنایی با اصول دینی ما داشت، مجموعه اقداماتی بود كه در این مسیر شكل می گرفت. به عبارت دیگر خط تعارضی كه بین تفكر دینی و تفكرهای غیردینی داخل كشور بود ولی در گذشته هیچ سهمی در حاكمیت نداشت، این بار به داخل حاكمیت آمده بود. نادران اصرار بر عرفی كردن قوانین، چرخش از التزام به احكام دینی و چرخش از احكام عمومی كشور را از جمله دیگر اقدامات مجلس ششم برشمرد و با بیان این اعتقاد كه «طراحان، مدیران و موثرین های جناح دوم خرداد در اكثریت مجلس ششم برای استحاله نظام از درون از هیچ اقدامی فروگذار نكردند» اظهار كرد: یكی از این موارد همپیوندی با اقتصاد جهانی بود كه به عنوان شعار برنامه چهارم مطرح شد به این معنا كه همه لوازم هضم شدن در اقتصاد جهانی را در تمام عرصه ها باید فراهم كنیم تا این اتفاق بیفتد. وی در بخش دیگری از سخنان خود در بیان انتقاد دیگری از مجلس ششم ابراز داشت: تفكر مجلس ششم در مورد دستیابی به چرخه سوخت و فناوری صلح آمیز هسته ای علی رغم امتیازات متعددی كه این مسأله داراست مسیری را طراحی كرد كه نظام به نقطه ای برود كه از آن حق مسلم ملت چشم پوشی كنیم و فشار بر هیأت مذاكره كننده، پذیرش تعلیق و طی فرایند برای امضای پروتكل الحاقی از جمله اقدامات آنان بود. این نماینده تهران این اقدام مجلس ششم را در جهت خاضع كردن كشور در برابر نظام سلطه عنوان كرد و افزود: در همین زمان در مجلس ششم نامه ای دسته جمعی را تهیه كردند و اصرار داشتند تعداد امضاهای آن به حد نصاب قرائت از تریبون مجلس برسد و در آن نامه توصیه می كردند كه با امضای پروتكل ملت از تهدیدات نجات یابد. چه تهدیداتی وجود داشت؟

این عضو كمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی گفت: كسانی كه به دنبال انحراف در حاكمیت بوده اند و شعار دوگانگی حاكمیت را سر می دادند تا نهادهای منتصب رهبری را مورد هجمه قرار دهند به دنبال ایجاد شكاف در صفوف ملت بودند و توفیق نیافته اند و مردم در عكس العمل به این تندروی ها واكنش نشان داده اند واین واكنش تا امروز ادامه دارد. نادران تأكید كرد: كسانی كه تصور كردند از اختلاف افكنی بین اصولگرایان می توانند جایی برای خود بیابند خواب دیده اند نمونه آن هم انتخابات اخیر ریاست جمهوری است. نماینده آن جریان با همه اتهاماتی كه به نظام می زد چقدر رای آورد؟ در حالی كه آن ها همه ظرفیت ها و سازمان رایشان را به پای وی ریختند و دست به دامان همه شدند. لذا امروز هم ما در عرصه رقابت های سیاسی باید مراقب باشیم كه مردم آگاهانه تصمیم بگیرند و مراقب شعارهای غیرواقعی و ظاهر فریب برخی افراد باشند.