استقلال اهواز به خاطر ۲ غافلگیری، ۲ امتیاز حساس را از دست داد.«مجید جلالی»، سرمربی استقلال اهواز با بیان این مطلب، گفت: در روزی كه بازیكنان در بهترین شرایط به سر می بردند اسیر ناهمواری زمین مسابقه شدیم. برای ارائه فوتبال زیبا نیاز به ۲ اصل است. اول، بازیكنان آماده و دوم، زمین هموار. متأسفانه اصل دوم میسر نشد تا نتوانیم به حق خود برسیم.وی افزود: به هر حال روز، روز استقلال اهواز نبود و مس كرمان با استفاده از ۲ فرصت، ۲ بار ما را غافلگیر كرد و به خواسته هایش رسید.