مدیر و معاون فنی منطقه و رئیس تأسیسات انتهایی شیراز از محل اجرای پروژه شن‌ریزی و تسطیح مسیر خط لوله ۱۰ اینچ انتقال نفت‌خام در محدوده شهر صدرای شیراز بازدید كردند.

به گزارش روابط عمومی شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه فارس، مهندس حسنبیگلو، مدیر و مهندس عبدی، معاون فنی منطقه در جهت تسریع در اجرای پروژه به پیمانكار مربوطه تذكراتی دادند.

پروژه شن‌ریزی و تسطیح مسیر خط لوله ۱۰ اینچ انتقال نفت‌خام در محدوده شهر شیراز در راستای ایمن‌سازی و جلوگیری از تجاوز همسایگان به حریم خطوط لوله به طول ده كیلو متر در مركز شهر صدرا در حال انجام است.

خط لوله انتقال نفت‌خام گچساران به شیراز به طول۲۲۴ كیلومتر تأمین‌كننده نفت‌خام مورد نیاز پالایشگاه نفت شیراز است كه این خط روزانه حدود۶۰ هزار بشكه نفت‌خام را منتقل می‌كند.

Public relation