مدیر موسسه غیردولتی کنشگران داوطلب صبح روز چهارشنبه هفته گذشته بازداشت شد. سهراب رزاقی استاد سابق دانشکده حقوق و علوم سیاسی علامه در دوران اصلاحات، مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور و عضو کمیسیون سیاسی هیات دولت بود.

وی که پس از روی کار آمدن دولت نهم ناگزیر به ترک کرسی تدریس خود در دانشگاه علامه شد، مدیریت موسسه یی را برعهده داشت که در اسفندماه سال گذشته به همراه «موسسه راهی» متعلق به شادی صدر از فعالان زنان توقیف و پلمب شد. رزاقی پس از جدا شدن از هیات دولت به صورت تمام وقت، فعالیت در حوزه جامعه مدنی و فعالیت های تحقیقاتی مرتبط با آن را در دستور کار خود قرار داد. موسسه کنشگران داوطلب مرکز هماهنگ کننده غرب آسیا در کنفرانس جهانی جامعه اطلاعاتی در ژنو بود که کنفرانس های منطقه یی را در این خصوص در تهران و کیش برگزار کرد.

تاکنون به رغم پلمب دفترهای یاد شده و بررسی دفاتر مالی آنها دلیلی برای پلمب آنها اعلام نشده است. سهراب رزاقی ازجمله چهره هایی در دولت اصلاحات بود که با ارائه برنامه ها و طرح های مختلف، تلاش زیادی را برای ایجاد و گسترش سازمان های غیردولتی (NGOها) در ایران صورت داد. بر اساس گزارش ها رزاقی شب قبل از بازداشت، برای ادای توضیحات به صورت تلفنی احضار شده بود، اما در جلسه دادگاه حضور نیافت که ماموران صبح روز بعد با مراجعه به منزلش، او را بازداشت کردند. به گفته یکی از اعضای این موسسه پیش از این روابط مالی با برخی شرکت های خارجی از سوی برخی منتقدان «غیرقانونی» توصیف شده بود، اما وی در عین حال تاکید کرد که فعالیت های شرکت کنشگران داوطلب با موسسات خارجی با وزارت امور خارجه هماهنگ شده بود.