به گزارش شبكه تلویزیونی العربیه، دكتر «فهدبن سعود العصیمی» مفسر خواب و استاد روانشناسی دانشگاه اسلامی «محمد بن سعود» می گوید: بیشتر كارگزاران بورس به خصوص سهامداران بزرگ مدتی است به تعبیر خواب های خود كه بیشتر آنها ناشی از معاملاتشان در بورس است، روی آورده اند. «آنان می خواهند بدانند تعبیر خوابهایی كه می بینند برای ورودشان به خرید سهم هشداردهنده است یا بشارت دهنده .»وی می افزاید: روی آوردن این افراد از زمانی شروع شد كه بورس در ماه های گذشته با ركود همراه گشت.

این در حالی است كه برخی از مراجعه كنندگان به مفسران خواب می خواهند تعبیر خواب های ویژه خود را در مورد خرید یا فروش شركت ها بدانند. به گفته العصیمی مراجعه این افراد بعد از كاهش شدید بورس رو به افزایش نهاده و صحت بیشتر خواب هایی كه نقل می شود اثبات می شود به خصوص خوابهایی كه به سقوط بازار در یك مدت زمانی مشخص اشاره می كند.

العصیمی می گوید: برخی از این خواب ها همراه با طنز است مثلاً برخی می گویند در خواب دیده اند كه خیار، كدو و برخی میوه های زیبا می خورند.

دیدن برخی میوه ها در خواب مثل «انجیر وحشی» نشانگر آن است كه شخص سهم شركتهای كشاورزی را خریداری می كند كه این كار برایش اصلاً خوب نیست. وی می گوید برخی به او گفته اند كه در خواب گاوهای شیردهی دیدند كه در آسمان پرواز می كردند و در جاهای بلند نشسته بودند. تعبیر این خوابها این است فردی كه این خواب را دیده سهام كشاورزی خواهد خرید و پس از آن سهامش صعود خواهد كرد. العصیمی می افزاید: مثلاً شخصی می گوید كه خواب دیده بنزین می خورد و معنی آن این است كه وی وارد بازار سهام شركت های متعلق به نفت خواهد شد. دكتر روانشناس سعودی می گوید: مراجعه افراد برای تعبیر خواب تنها به مردان منحصر نمی شود، بلكه زنان نیز به مفسران خواب مراجعه می كنند.