"مهدی كلهر" در بخش پژوهش نظری بیست و یكمین جشنواره موسیقی فجر درباره وضعیت موسیقی روز اظهار داشت: تمام هنرهای سمعی و بصری در دنیا ، معرفتی موسیقایی است. بی شك اولین دریافت ما از هنر مفهوم ریتم است كه از ضربان قلب مادر است. وی با اشاره به مقطع مهم و حساس انقلاب در وضعیت فرهنگی كشور در باره آن روزها گفت: اگرچه علما و مذهبیون با اجرای موسیقی مخالف بودند، اما حضرت امام اعتقاد داشتند كه موسیقی باید وجود داشته باشد. كلهر در ادامه افزود: به عنوان یك مخاطب موسیقی باید بگویم كه در یك مقطع ایستا هستیم و آن قدر كه باید در موسیقی نوآوری نداریم. فكر می كنم همه ما دچار واپس گرایی شده ایم، در تمام دنیا یك اثر وقتی هنر تلقی می شود كه یك امر خلاقانه صورت گرفته باشد، اگر تكراری باشد آن را كپی می دانند و این مساله در كشور ما دچار غفلت شده است.وی ادامه داد: شاید مدیریت ناتوان اجرایی ضعف های خودش رامتكی به تصمیم مسوولین می داند، اما این گونه نیست.سال هاست مسوولان رده بالا در هیچ كدام از عرصه های ریز هنری دخالت نمی كنند، ناتوانی مدیرهای میانی هیچ ربطی به مسوولین نظام ندارد؛ چیزی كه مهم است و شما باید بدانید این است كه مسوولان نظام هیچ شمشیری بر گردن هنر ندارند. مشاور هنری رئیس جمهور با ابراز نگرانی از در جا زدن و تكراری بودن گفت: شما جوانان با كمی دانش و شناختن یكسری مهارت ها می توانید به راحتی وارد این عرصه شوید، اما باید نو آوری داشته باشید و بهترین نوآوران كسانی هستند كه گذشته خود را بهتر می شناسند. وی در پایان سخنان خود تصریح كرد: جوانان باید سمت و سوی خود را با شناخت فرهنگ بشناسند و در عرصه مورد علاقه شان با تمركز كار كنند.