آفتاب

اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسلام شد

اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسلام شد

رئیس جمهور در پیامی به مراسم آغاز سال «اصفهان، پایتخت فرهنگی جهان اسلام» تصریح كرد: دولت جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت همه بخش ها ی خود برای تعالی فرهنگی اصفهان و كمك به همبستگی بیشتر فرهنگی جهان اسلام استفاده خواهد كرد.

کد N164621

وبگردی